From Diakoni

Publicerat 

Att vara kyrka för utsatta

Vi möter utsattheten dagligen. Men hur finns vi som kyrka för de utsatta i vårt samhälle idag? En viktig fråga som diskuterades under en dag om diakoni i Nässjö missionskyrka.
- I kyrkan finns oftast bra kontaktnät, men de som söker sig till socialtjänsten har nästan aldrig det, sa Lotta Ottosson, familjehemssekreterare i Nässjö kommun.

Read more

Publicerat 

Diakonerna behöver vara spjutspetsar

Nyligen träffades en grupp av diakoner i Equmeniakyrkan tillsammans med kyrkoledningen för att diskutera diakonernas roll. Det finns omkring 300 ordinerade diakoner i Equmeniakyrkan idag, varav 70 har församlingstjänst. Diakonerna själva tror att en förklaring kan vara att församlingarna inte vet tillräckligt mycket om ämbetet.

Read more

Publicerat 

Farligt att byta religion

Människor som riskerar förföljelse för sin religions­tillhörighets skull har rätt att få skydd och uppe­hållstillstånd i Sverige. I dagens ledare i Dagens Nyheter kan vi läsa om Eddie Sajedi som är aktiv i en av Gemensam Framtids församlingar i Västerås.

Read more

Publicerat 

Diakontjänster

- Hade vi möjlighet skulle vi anställa er allihop med tanke på den kompetens som ni besitter, sa distriktsföreståndarna under en måndagskväll nyligen då de och tio diakonkandidater träffades för att prata om framtida tjänster.

Read more