Publicerat 

Församlingsgrundande

Equmeniakyrkan vill vara en församlingsgrundande rörelse. Tillsammans med pastorer och lokala grupper ger vi ett mångfasetterat stöd till sådana initiativ. Den fråga som varje församling behöver ställa sig är hur den kan vara med och bidra till att en ny gemenskap med sikte på att bli församling, grundläggs.

De församlingar som med stöd från Equmeniakyrkan tar ett konkret ansvar för en ny församlingsbildning kallas moderförsamlingar. Vårt mål är till 2025 ha grundat 50 nya gemenskaper; för att det ska bli verklighet behöver alla på något sätt vara med.

Är du intresserad av att veta mer om hur din församling kan vara med och växa? Kontakta:

Klas Eriksson, region Stockholm
klas.eriksson@equmeniakyrkan.se
Rickard Lundgren, region Väst
rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se
070-2355098
Peter Svanberg, region Öst
peter.svanberg@equmeniakyrkan.se
0706-006048

Läs mer om strategi för församlingsgrundande:
Strategi Församlingsgrundande

En församlingsgrundande rörelse

Alla församlingar i Equmeniakyrkan har en gång startat från grunden. Från mitten av 1800-talet grundlades kristna gemenskaper oftast av vanliga människor utan särskilt mycket resurser men med en hängiven tro på att det kristna livet levs tillsammans med andra.

Man möttes i hemmen och byggde efter hand samlingslokaler. Man offrade tid och pengar för att på olika sätt gestalta evangeliet för människor och för att kunna engagera och anställa predikanter.

Sedan den tiden har säkert runt 2000 församlingar planterats i de samfund som idag utgör Equmeniakyrkan.

När en församling hade startat och blivit etablerad sökte den ofta möjlighet att också börja verksamhet på närliggande platser, som på sikt kunde bilda egna församlingar. Det var en församlingsgrundande rörelse.

Nya församlingar behövs

Idag minskar istället antalet församlingar. Det finns många olika orsaker till det men det finns samtidigt alla skäl att söka vägar för att åter bli en gemenskap som förmeras genom att nya församlingar blir till. Det finns allt fler delar av Sverige där det är glest mellan församlingar och där vi behöver vara med och visa på de goda nyheterna i ord, handling och gemenskap. Det behövs också nya församlingar eftersom start från grunden innebär större möjligheter att tänka nytt, pröva helt nya former och anpassa arbetet efter människors behov och en ny tid.

I Sverigeundersökningen som presenteras vart femte år framgår tydligt att antalet frikyrkoförsamlingar minskar överlag. Men det finns också positiva tecken som visar att satsningen på församlingsplantering har haft effekt, särskilt i Stockholmsområdet.

Vår mission

Evangelisation, diakoni och gemenskap är oskiljaktiga uttryck i vårt uppdrag – som kyrka och som kristna.  Läs mer