Se vi går upp till Jerusalem

Tänk dig en cirkel. Dra en linje i cirkelns mitt, från klockan nio till klockan tre, om vi tänker oss en urtavla. Dra sedan en linje från klockan sex till cirkelns mittpunkt. Nu har du en cirkel med tre fält. Den övre halvan är ett fält och den undre halvan har två fält, ett till vänster och ett till höger, som var för sig omfattar en fjärdedel av cirkeln.

TO-karta
TO-karta (Wikipedia commons)

Detta mönster kallas ibland ”TO” eftersom hela cirkeln är ett ”o” och linjerna i cirkeln formar ett ”t”. Så här beskrevs jorden en gång. Detta var en världskarta. Den övre halvan utgör Asien, den nedre vänstra fjärdedelen var Europa och den högra fjärdedelen utgjorde Afrika. Europa och Afrika skiljs av Medelhavet, Afrika och Asien av Nilen och Asien och Europa av Donau.

Så här ser inte världen ut och det visste de redan på medeltiden. Ambitionen med ”TO-kartan” var inte att avbilda den geografiska världsbilden, utan den teologiska med de tre kontinenterna som befolkas av ättlingar till varsin av Noas söner: Asien av Sem, Afrika av Ham och Europa av Jafet. I kartans mitt ligger Jerusalem och detta är kartans huvudbudskap: vår värld centreras kring Jerusalem. Det utgör både världens och tidens centrum.

Jerusalem är den kristna trons centrum därför att där besegrades ondskan, där befriades vi från allt som vill hindra oss för att ha det Jesus vill ge oss: liv i överflöd (Joh 10:10). Detta är Nya testamentets sätt att säga att det liv som Gud vill ge oss är inte bara existens i största allmänhet utan ett liv som är välsignat och rikt på innehåll därför att det är gåva från Gud som är kärlek (1 Joh 4:8). Det eviga livet, det liv som Gud vill ge oss, är ett liv fullt av livskvalité.

Det eviga livet får vi genom att vi i Jesus Kristus får syndernas förlåtelse. Det är genom den förlåtelse som Gud skänker oss av nåd i Jesus Kristus som våra liv får ett helt nytt och annorlunda innehåll. Synden, det som skiljde oss från Gud blir, genom förlåtelsen som Jesus ger oss, en väg till en ny relation med treenig Gud och därmed med hela tillvaron. Detta sker mitt i vår värld och mitt i vår historia. Där i tillvarons centrum står Jesu Kristi kors, där de fördärvsmakter som hållit Guds skapelse i sitt grepp, besegras och det friska livet får en ny möjlighet.

Nu är vi på väg att gå in i fastan. Nu tar kyrkoåret sikte mot Jerusalem och i många kyrkor sjunger vi ”Se vi går upp till Jerusalem”. Nu riktas vi in mot tillvarons verkliga centrum, Jerusalem, Golgata och Kristi kors. Hela tillvarons dras in i korsets händelse och genom den får livet helt nya möjligheter. Så även om vi inte ser TO-kartan som en bra bild av hur vi tänker oss vår värld numera, så kan vi ta till oss dess teologiska budskap: Jerusalem finns i tillvarons och i historiens absoluta centrum.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se