From Teologi

Publicerat 

Teologidag om mission i Södertälje

Den 4 februari håller Equmeniakyrkan den andra av tre planerade teologidagar. Senast handlade det om försoning i Göteborg. Den 4 februari är det en öppen dag om mission och missionssyn i i Equmeniakyrkan. Dagen är gratis och öppen för alla, varmt välkomna till Södertälje baptistkyrka för att lyssna till intressanta talare och delta i samtal.

Read more

Publicerat 

Stort intresse för försoning

Många intresserade valde att sluta upp till Equmeniakyrkans samtalsdag om försoning i Betlehemskyrkan i Göteborg den 17 december.

- Det blev en bra dag, många fick prata och också ställa frågor. Det känns viktigt att ha den här typen av teologiska samtal, och det kommer vi också att fortsätta med framöver, säger kyrkoledare Lasse Svensson.

Read more

Publicerat 

En dag om försoning

En dag om försoning, 17 december. Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Ingrid Svensson, pastor Ekenkyrkan och Stefan Swärd, pastor Folkungakyrkan med flera i Betlehemskyrkan i Göteborg. Följ dagen på Bambuser.

Read more

Publicerat 

Tro, dop, medlemskap och gemenskap

Före jul får alla församlingar i Equmeniakyrkan en text skriven av Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Vi vill att församlingarna ger respons på den texten i början av 2014. Planera redan nu in ett församlingsmöte och något ytterligare samtalstillfälle under januari - februari.

Read more

Publicerat 

Försoning

Försoning är både erfarenhet, praktik och tolkning. Kanske det är därför det är så svårt att skriva om och så lätt missförstås? Så skriver Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan i en artikel i tidningen Dagen.

Read more

Publicerat 

Equmeniakyrkan med Jesus i centrum

Equmeniakyrkan är en kyrka som sätter Jesus i centrum. Vår vision uttrycker det vi brinner för, längtar efter och ber om: Equmeniakyrkan - en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Det ställs frågor om Equmeniakyrkans teologi, försoningens innebörd och kristet ledarskap. Vi menar att det teologiska samtalet och reflektionen kring bibeltexter och förkunnelsens innehåll är omistliga för en kristen kyrka.

Read more

Publicerat 

Mission i en ny värld

Hur ska Equmeniakyrkan arbeta med mission i framtiden? Vad ryms i begreppet missionsarbete? I helgen samlas församlingar till missionskonferens i Immanuelskyrkan i Borås. Läs mer

Read more

Publicerat 

Konferens om samisk teologi

En del av Gemensam Framtid är arbetet med samiskt kyrkoliv, där kyrkan behöver öppna sig för samiska uttrycksformer för tron. Den 16-17 april ordnar Gemensam Framtid och THS en konferens om urfolksteologi tillsammans med Svenska kyrkan och Johannelunds. Det kommer att handla mycket om samisk teologi men även om andra urfolk.
Anmälan senast 15 mars till en reducerat deltagaravgift. Läs mer i huvudartikeln där du även kan ladda ner en folder.

Read more

Publicerat 

Teologisk grund för GF-kyrkan

Fram till och med 31 januari har församlingar och enskilda kunnat lämna kommentarer om ”Teologisk grund för GF-kyrkan” här på hemsidan, via mejl och brev. Många har tagit tillfället i akt. Tack för alla bidrag! Vi låter kommenteringsfunktionen vara igång, men kommentarer du lämnar nu kan dessvärre inte tas med i den fortsatta beredningen av …

Read more