Församlingsplantering

En av Equmeniakyrkans stora satsningar nationellt är att grunda nya församlingar. Vi vill se församlingar utvecklas till moderförsamlingar för församlingsgrundande initiativ.

Att människor med pionjära tankar och initiativ kan utvecklas och handledas till församlingsgrundare.

Sedan augusti 2019 arbetar Rickard Lundgren som samordnare för detta i vår region. Tag kontakt med Rickard för information och inspiration.

Kontaktperson

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Församlingsgrundare Region Svealand

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se