Församlingsplantering

En av Equmeniakyrkans stora satsningar nationellt är att grunda nya församlingar. Vi vill se församlingar utvecklas till moderförsamlingar för församlingsgrundande initiativ.

Även i region Svealand finns behov av nya gemenskaper som når nya människor. Särskilt i våra större städer där de etablerade kyrkorna oftast når en mycket liten del av invånarna. Just nu pågår en förstudie i Örebro där förutsättningarna för en församlingsplantering undersöks. I Karlstad och Västerås är också olika initiativ på gång.

Rickard Lundgren arbetar som samordnare, nu med bas i region Öst men han fortsätter leda det församlingsgrundande arbetet i region Svealand. Tag kontakt med Rickard eller församlingsutvecklare Stefan Klingberg för information och inspiration.

Kontaktperson

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se