Regionrådet

Det Regionala Församlingsrådet möts någon gång per termin för goda samtal om såväl sin uppgift som om läget i våra församlingar. Det är spännande och viktigt att dela erfarenheter och lära känna varandras både tillgångar och behov.

Vid Närområdesträffarna våren 2019 utsågs två personer att representera sitt Närområde i det Regional Församlingsrådet. Så teoretiskt består det nu av 16 personer. Hur kan vi stärka identiteten och bli till hjälp och stöd för varandra i uppdraget att vara Kristi kyrka i och för våra olika orter? Här planeras också den årliga Regionfesten.

I Närområdenas Medarbetarsamlingar (som sker med lite olika intervall i de olika områdena) har man på motsvarande sätt nu utsett varsin representant till det Regionala Medarbetarrådet. Än så länge är det endast pastorer i detta råd, trots att vi ju har både diakoner, ungdomsledare, musiker och andra anställda i våra församlingar. Och än så länge är det sex personer som utgör detta råd som också möts någon gång per termin för några timmars intensivt samtal om uppgiften och om läget för anställda medarbetare i regionens församlingar. Här planeras också inför de regionala medarbetardygn som hålles.

Tillsammans utgör dessa två råd det som kallas Regionråd. Detta Regionråd möts tillsammans också det en gång per termin. Ta gärna kontakt med den eller de som representerar ditt Närområde om sådant som vi bör uppmärksamma.

Regionala Församlingsrådet

Västmanland
Åke Olofsson, Ansgarsförsamlingen Västerås
Anette Karlsson, Köping

Sörmland
Sören Öhlund, Hjortensbergskyrkan Nyköping
Vakant

Södra Örebro län
Christer Hambre, Larslundskyrkan Sköllersta
Per Ager, Hallstahammar

Norra Örebro län
Sören Carlsvärd, Betelkyrkan Örebro
Vakant

Östra Värmland
Nancy Edlund, Ölme
Göran Kihlström, Visnum

Centrala Värmland
CG Salomonsson, Frykerud
Cecilia Röjder, Hammarö-Skoghall

Västra Värmland
Torsten Wilhelmsson, Arvika
Lars-Eric Ljunggren, Arvika

Norra Värmland
Åsa Valfridsson
Vakant

Regionala Medarbetarrådet

Västmanland
Andreas Löwkvist, Ansgarsförsamlingen Västerås

Sörmland
Ulrika Fridborg Doyle, Munkhagskyrkan Mariefred

Södra Örebro län och Norra Örebro län
Anna-Lena Evehäll, Equmeniakyrkan Haga Örebro

Östra Värmland
Gunnar Palmgren, Broängskyrkan Kristinehamn

Centrala Värmland
Per Ulrik Johansson, Tingvallakyrkan Karlstad

Västra Värmland
P O Sveder Renklint, Equmeniakyrkan Arvika

Norra Värmland
vakant