Om Region Svealand

Region Svealand är en av Equmeniakyrkans 7 geografiska områden. Till regionen hör de församlingar och Equmeniaföreningar som ligger i Värmlands, Örebros, Sörmlands och Västmanlands län, samt Enköpings kommun.

Några av dessa församlingar är stora och har anställd personal och stor verksamhet, andra församlingar är små och har kanske ingen anställd och begränsade resurser.

Men överallt finns det liv och hopp och viktiga uppdrag som väntar i den lokala miljön.

Regionen är ett väldigt stort geografiskt område som sträcker sig från Värmlandsskogarna vid norska gränsen genom det intensiva och tätbefolkade Mälardalen ända till Östersjökusten. Regionen är indelad i 8 närområden, där församlingar finns i geografisk närhet till varandra, och där församlingarna kan hjälpa, stödja och samarbeta med varandra utifrån sina förutsättningar och behov och där medarbetargrupper möts.

Alla församlingar har möjlighet att vara delaktiga i regionens arbete. Minst en gång per år möts vi till Regiondag och närområdesträffar där varje församling bör vara representerad. Från dessa träffar utses också 2 personer per närområde att utgöra det Regionala Församlingsråd som tillsammans med ett Regionalt Medarbetarråd utgör Regionråd. Dess funktion är att fånga upp tankar, idéer och frågor i församlingarna och på det sättet påverka regionens arbete, men också ett forum för kyrkan att ge information om planerade och pågående verksamheter. 

Vi som regionpersonal finns till för att stödja församlingar och Equmeniaföreningar och tillsammans delar vi ansvaret och uppdraget att i ord och handling göra Jesus Kristus känd för ung och gammal i vår region. På våra respektive hemsidor går det att läsa vad som är på gång i regionen och vilken hjälp vi kan ge.
Visionen för oss och hela vår kyrka är ”att vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

Vårt regionkontor finns i Vasakyrkans lokaler i centrala Örebro.
Välkommen att hälsa på oss eller att höra av dig till oss!