Problem och kriser

Att vara kristen och församling/ungdomsförening i vår tid är inte alltid enkelt. Ibland händer sådant som inte ska eller får hända. Det kan vara en olycka eller ett olämpligt och felaktigt agerande. En brand, ett inbrott eller ett ”offentligt påhopp”, en konflikt, ett missförstånd eller bara en allmän svårighet.

Även om vi tror på Jesu närvaro, den helige Andes hjälp, vägledning och beskydd, visar erfarenheter från kyrkans långa historia att svårigheter kan uppstå.

Vad det än är så vill vi på regionen vara ett stöd när problem och kriser inträffar. Vi är inga experter på att lösa problem men det finns hjälpmedel, och annat stöd som kan kopplas in.

Vänd dig i första hand till din regionala kyrkoledare Helen Friberg. Hon kan hjälpa dig att se vilka möjligheter som finns att bistå just i er svårighet.

Vi rekommenderar alla församlingar och föreningar att utarbeta krisplan samt att tänka igenom och förebygga de faror och svårigheter som kan finnas just i er situation. Öppenhet, tydlighet, genomskinlighet, förtroende och generositet är viktiga begrepp som både kan förhindra problem men också lösa dem när de inträffat. 

Utgångspunkten i allt vi som församlingar och föreningar är och gör är att vi inte har något att dölja.  ”Sanningen ska göra er fria” sa Jesus  (Joh 8:32)

När vi söker oss nära Jesus, inser att vi behöver varandra, att vi alla är beroende av Guds nåd skapas sunda och friska församlingar/föreningar.  Där kärlek och äkta omsorg finns där finns förutsättningar att på ett bättre sätt hantera olika problem som kan uppstå.

Se gärna https://equmeniakyrkan.se/krisberedskap/ för viktig information.  Där finns tips på hur församlingen kan skapa en genomtänkt krisplan som är mycket värdefull om något händer.

Kontaktperson

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se