From Region Svealand

Publicerat 

Välkommen Anna!

Anna Gustafsson, pastor i Equmeniakyrkan Årjäng, tillträder som ny regionsamordnare för Equmenia Svealand i augusti. Anders Bernspång avgår med pension vid utgången av mars månad, så det blir några månaders glapp mellan de två. Anna har, förutom ett mångårigt lokalt arbete, tidigare jobbat som distriktskonsulent i Missionskyrkan/SMU ÖrebroVärmlandDal, så hon har god erfarenhet av arbetet …

Read more

Publicerat 

Regionfest 14 oktober

Välkomna till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter – inåt och utåt. Vi vänder oss till representanter i det regionala förtroenderådet, till alla anställda medarbetare och övriga intresserade i regionens alla församlingar och föreningar. Regionfesten hålls lördagen den 14 oktober på Karlskoga folkhögskola.

Read more

Publicerat 

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är …

Read more

Publicerat 

På Goda Grunder

Bli klokare, bli inspirerad och fördjupa tron! För att vi som människor ska kunna hitta vår väg i livet och hur vi ska leva tillsammans ordnas olika mötesplatser där man kan utveckla sina tankar och sitt inre. ”På Goda Grunder” är en utbildning i kristen tro för nyfikna och reflekterande, för alla 18-98 år. Utbildningen …

Read more

Publicerat 

En kreativ kul helg

Kom och skapa och var kreativ 17-19 juni på Bromma folkhögskola! SKAPA! är en helg för dig som vill uttrycka dig genom olika kreativa uttryck. Det finns sex arbetsbodar att välja mellan: Bild & form: Utforska ateljéens alla skatter i form av material som redskap för att gestalta i färg och form Dans: Rörelse, koreografi …

Read more

Publicerat 

Medarbetardygn

MEDARBETARDYGN 6-7 april på Karlskoga Folkhögskola ”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig”. Om Gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt. Välkommen till ett spännande och viktigt dygn, där vi som medarbetare från olika håll i Region Svealand möts för samtal, delande, fördjupning. Det blir en särskild betoning på mångfaldsfrågor och kreativa uttryck. …

Read more

Publicerat 

Bibeln under 3000 år

Robert Bådagård, pensionerad pastor och bosatt i Karlskoga, packar gärna bilen full med biblar och besöker er församling med utställning och föredrag. På bifogat Informationsblad kan du läsa mer.

Read more

Publicerat 

Tro och politik

TRO OCH POLITIK Söndagen 24 april 2016 kl 16.00. Skårekyrkan, Karlstad   Välkommen till en eftermiddag för dig som hör hemma i Equmeniakyrkan och som är politiskt engagerad eller skulle vilja bli det. Vi delar erfarenheter av politiskt arbete, funderar på vad som skaver och som bär i vårt samhällsengagemang. Program: 16.00 soppa, 16.30 presenterar …

Read more

Publicerat 

Sommarkommunitet 2016

Under en månad sommaren 2016 finns möjlighet att leva kommunitetsliv på Vägsjöfors Herrgård. Kommuniteten kommer att bestå av 5-6 personer och ha en fast dagordning med tidebön, arbete, läsning, gemenskap och vila. Vi vänder oss framför allt till unga vuxna – män och kvinnor. Mer information om kommuniteten finns HÄR.

Read more

Publicerat 

Hur har det varit på nätet idag?

Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn! Som förälder eller viktig vuxen i barns närhet kan det kännas …

Read more

Publicerat 

Närområdesträffar

Välkommen från alla Equmeniakyrkans församlingar i region Svealand till Närområdesträffar under mars månad 2016. Vi möts på 8 platser mellan 2 och 16 mars. Anmälan lämnas en vecka före respektive träff. Information om tider, platser och annat hittar du HÄR.

Read more

Publicerat 

Småskalig odling

Karlskoga folkhögskola – vår skola – erbjuder en kurs i småskalig odling med början våren 2016. Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om småskalig odling i praktik och perspektiv  – men som även vill att odlingen skall betyda något mer än bara föda för dig själv. För den som ser sitt odlande …

Read more