Publicerat 

Klimatfasta i Equmeniakyrkan

Klimatfasta i Equmeniakyrkan

Under fastetiden inför påsken 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta.

 

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt.

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. 

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process.

Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna).
Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter.

Resorna
I Equmeniakyrkans resepolicy betonas vikten av att alltid i första hand välja kollektiva kommunikationer. Under klimatfastan skärps detta genom att all personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen som flyg, bil och båt. Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

närproducerat och kravmärkt

Maten
Under fastan väljer vi klimatvänlig kost med inriktning på närproducerat, kravmärkt, Fairtrade och vegetariskt.

Återbruk
Vi uppmärksammar vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.

Inspiration för framtiden

 

Fastetiden blir en lärotid samt uppmuntran att långsiktigt sänka vår miljöbelastning och öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Klimatfastan är inte ett tillfälligt arrangemang utan en del i en process som också fortsätter efter påsken 2019. Vi bjuder till exempel in till en klimatsmart kyrkokonferens i Jönköping.

Klimatfastan är en del av Equmeniakyrkans arbete med miljö, klimat, rättvisa och fred. Läs mer om arbetet här.

Svårigheter, utmaningar, välsignelse

I klimatfastan avstår vi något för att bidra till läkningen av Guds skapelse. Att behöva avstå kan vara besvärligt och skapa problem i relation till våra arbetsuppgifter, vanor och traditioner. Att genom klimatfastan avstå från sådant som förstör Guds skapelse och därigenom vår livsmiljö utmanar oss dock att se möjligheter i nya sätt att leva i förhållande till kommunikation, transporter, matvanor och konsumtion. Allt detta får vi göra i tron på att Gud vill välsigna oss när vi blir medarbetare för Guds goda skapelse.

Det är en gammal kristen erfarenhet att livet inte kan lunka på hela tiden utan att man avsätter tid för olika saker. Nu är det tid att vi ägnar oss åt det här på ett djupare sätt än vad vi gjort hittills. 

Mer information om klimatfastan kommer snart, men redan nu kan ni börja planera för att kunna genomföra denna fasta.