Projekt

Barn & ungdom

Stöd till kyrkans framgångsrika arbete bland barn och ungdomar bl.a. genom en koordinator för arbete med barn.

Batyr – TV evangelisation

Stöd till en turkmensk pastor som dels jobbar tv-inriktat mot Turkmenistan, ett annars helt stängt land, och dels utbildar kristna i landet.

Centralasien

Stöd till arbete i olika centralasiatiska länder, där kristna är förföljda. Vi utvecklar kontakter men kan skriva väldigt lite om det av säkerhetsskäl för...

Mali, evangelist i Thailand

Pionjärsarbete och ledarträning

Stöd till Thailand Karen Baptist Conventions Pwokarendistrikts arbete med församlingsgrundande och ledarträning. Equmeniakyrkan stöder sedan många år ett arbete med evangelisation och ledarutveckling inom samarbetskyrkan...

Personer vid lager med ris

Mikroekonomi

Stöd till arbete med ca 60 spargrupper och kooperativ bland minoritetsfolken i nordvästra Thailand. Arbetet bedrivs av Micro Economic Development Foundation. Spargrupperna som sedan...

Bybor som registrerar namn och personuppgifter

Social life – medborgarskap

Papperslösa thailändska medborgare får hjälp att få sitt medborgarskap dokumenterat, vilket förbättrar deras möjligheter till utbildning, sjukvård, arbete, fri rörlighet m.m. Projektet genomförs i...

Planteringav skog i Thailand

Bybaserad miljövård

Arbete för att bevara den hotade miljön i 6 Karenbyar i norra Thailand. Öka och fördjupa miljömedvetenheten. Utveckling och motivation av ett hållbart sätt att leva.  Åtgärder...

Elever vid elevhem i Thailand

Elevhem och stipendier

Stöd till fyra elevhem i nordvästra Thailand samt stipendier, för att möjliggöra utbildning för barn och unga som inte har skola i byn där...

Talitha Kumi kvinnocenter

Centret ger rättsstöd och terapi till våldsutsatta kvinnor, utbildar i mänskliga rättigheter, samt driver barnmorskeutbildning, sömnadskurser etc.

Fredsbyggande och minoriteters rättigheter

Christian Study Centre utbildar strategiska grupper (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) i fredsbyggande, samt ökar medvetenheten kring religiösa minoriteters rättigheter.2017-2019 pågår ett projekt vid...

Insatser tillsammans med Church of Pakistan

Vi är med och stödjer Church of Pakistans centrala organisation. Detta arbete gör vi i samråd med andra samfund i Norden.

Zhong Nan Teologiska Seminarium i Wuhan

Seminariet i Wuhan utbildar pastorer till över 10 provinser i Kina. Equmeniakyrkan stöder detta seminarium på olika sätt. Seminariet har ca 300 studenter, men...