Närbild på rep och alger bland klippor

Engagemang

Fred & klimat/hållbarhet

Miljö, klimat, rättvisa och fred är viktiga frågor i vår samtid

Vi jobbar med att ta fram material, anordna mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället. Equmeniakyrkan vill fördjupa, utveckla och synliggöra kyrkans och församlingars arbete för miljö, klimat, rättvisa och fred.

Vi vill föra samtal om dessa viktiga samtidsfrågor och låta gudstjänster och böner ge uttryck för längtan efter ett hållbart liv.

Vi vill samla kompetens inom området, bilda nätverk mellan församlingar, sprida goda exempel och ta fram konkreta handlingsplaner för att kunna göra skillnad.

Vi vill visa på hur dessa områden hänger ihop och har därför valt att skriva en policy som innefattar helheten – en fred och hållbarhetspolicy.

Aktuellt

Läs alla nyheter

Kontaktpersoner

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Christer Daelander
Els-Marie Carlbäcker

Els-Marie Carlbäcker

Biträdande chef, nationella enheten. Samordnare fred, MR samt hållbarhet

08-580 031 50

els-marie.carlbacker@equmeniakyrkan.se

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Henric Götefelt

Henric Götefelt

Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se