Närbild på rep och alger bland klippor

Engagemang

Fred & klimat/hållbarhet

Miljö, klimat, rättvisa och fred är viktiga frågor i vår samtid

Equmeniakyrkan jobbar med att ta fram material, anordna mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället. Vi vill fördjupa, utveckla och synliggöra allt det goda arbete som sker runt om i vår kyrka för miljö, klimat, rättvisa och fred.

Vi vill föra samtal om dessa viktiga samtidsfrågor och låta gudstjänster och böner ge uttryck för längtan efter ett hållbart liv.

Vi vill samla kompetens inom området, bilda nätverk mellan församlingar, sprida goda exempel och ta fram konkreta handlingsplaner för att kunna göra skillnad.

Vi vill visa på hur dessa områden hänger ihop och har därför valt att skriva en policy som innefattar helheten – en fred och hållbarhetspolicy.

Brobygge

Brobygge är ett nätverk och mötesplats för andlig längtan, befriande dialog och rimligare liv. Brobygge arbetar utifrån tre huvudteman: Hjärtats bön, Mod att förändra och Dialogen. Det är de redskap vi använder för att återknyta. Till Gud, till världen, till varandra. Brobygge pågår.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist Region Stockholm, verksamhetsledare för Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Maria Brunander

Maria Brunander

Internationell controller

08-580 031 92

maria.brunander@equmeniakyrkan.se