Publicerat 

Ekumenik

kyrkoledare_WEBB

Att samverka och arbeta tillsammans med andra kyrkor och troende kristna, såväl i Sverige som internationellt, är en del av Equmeniakyrkans identitet. Våra bildarsamfund har sedan länge ekumeniska och internationella relationer i olika delar av världen.

En viktig grundsyn i kyrkan är att vi som troende kristna hör ihop och har ett ansvar för varandra och för skapelsen. Det är tillsammans som vi kan förändra världen.
Samarbetet mellan olika kyrkor och samfund, både nationellt och internationellt, växte fram i början av 1900-talet. Våra bildarsamfund var då en naturlig del av en internationell rörelse. Baptistsamfundet och Metodistkyrkan med deras internationella orgainsationer och Missionskyrkan inom den framväxande missionsekumeniken. Idag samverkar Equmeniakyrkan med flera internationella och svenska kyrkor och organisationer.
I Kyrkornas Världsråd har Equmeniakyrkan en stark position, inte minst i förhållande till sin storlek, med representanter både i centralkommittén och i andra utskott och arbetsgrupper. I Sverige är Equmeniakyrkan fortsatt involverad i arbetet i Sveriges Kristna Råd där mer och mer arbete görs gemensamt mellan kyrkorna.

Equmeniakyrkan är enligt stadgarna medlem i:
World Methodist Council (WMC)
European Methodist Council (EMC)
Baptist World Alliance (BWA)
European Baptist Federation (EBF)
World Communion of Reformed Churches (WCRC)
International Fellowship of Free Evangelical Churches (IFFEC)
Kyrkornas Världsråd (KV)
Sveriges Kristna Råd (SKR)

Genom ett särskilt avtal är Equmeniakyrkan ansluten som förenad kyrka (Affiliated United Church) till The United Methodist Church (UMC)