Projekt

Projekt - Jordbruk och miljö

Jord- och skogsbruk i miljöprojekt

Evangeliska Kyrkans utvecklingsorgan, CTPAD, är en av aktörerna i ett landstäckande program för att återplantera skogen samtidigt som landsbygdsbefolkningen genom skogen får en långtidsförsörjning....

Projekt - hus på landsbygden

Sociala och humanitära insatser

Equmeniakyrkan stöder humanitära och sociala insatser. Dels handlar det om hjälp och uppbyggnad i den krigshärjade Pool-regionen och utbildning i konflikthantering. Detta görs genom...

Projekt - Elever vid pastorsutbildningen

Pastorsutbildning

Evangeliska kyrkan är huvudman för det protestantiska universitetet i huvudstaden Brazzaville. På den teologiska fakulteten utbildar man pastorer och teologer. Kyrkan har även en...

Projekt - idrottsskola

Idrottsskola

Idrottsskolan för barn och ungdom i Brazzaville erbjuder meningsfulla och sunda fritidsaktiviteter där man lär sig respektera varandra och samarbeta istället för att slåss...

Projekt - Barn på barnhem i Kongo-Brazzaville

Gatubarnsprojekt i Brazzaville

Inbördeskrig, Hiv/aids, missbruk, skilsmässor och föreställningar om att barn kan vara häxor har gjort att många barn blivit föräldralösa eller kastats ut på gatan....

Projekt - Vårdpersonal

Hälso- och sjukvård

Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo-Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan har ett tiotal vårdcentraler. Där finns...

Projekt - Utbildning av pastorer och evangelister

Pastors- och evangelistutbildning

Det finns två teologiska högskolor i Kinshasa som utbildar pastorer från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU och CEC. Equmeniakyrkan ger stöd till dessa utbildningar. Det finns...

Projekt - Hälso- och sjukvård i Kongo

Hälso- och sjukvård

Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med målsättningen ”hälsa för alla” och med speciellt fokus på att minska mödra- och barnadödlighet. I...

Projekt - Utbildning, skolsal med elever

Utbildning

Stöd till skolgång för barn från familjer med små ekonomiska resurser, i Kinshasa samt i Beno och Bisenge, Norra Bandundu.

Projekt - Barn som vinkar

Skolavgifter och matpaket

I Kongo Kinshasa finns många barn som förlorat ena (oftast fadern) eller båda föräldrarna. För mödrarna blir det ofta svårt att försörja familjen och...

Projekt - Idrottsskola

Idrottsskola

Inspirerade av fotbollsskolan i Brazzaville startade ett nytt idrottsprojekt i staden Kimpese, 2009. På denna idrottsskola finns ca 200 barn som leds av 14...

Projekt - stöd med mat och ekonomi

Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ

Det Evangeliska Samfundets i Kongo (CEC) driver ett projekt för utveckling i hela det område där kyrkan är verksam, i Kongo Central och i...