Projekt

Projekt - Barn på barnhem i Kongo-Brazzaville

Gatubarnsprojekt i Brazzaville

Inbördeskrig, Hiv/aids, missbruk, skilsmässor och föreställningar om att barn kan vara häxor har gjort att många barn blivit föräldralösa eller kastats ut på gatan....

Projekt - Vårdpersonal

Hälso- och sjukvård

Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo-Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan har ett tiotal vårdcentraler. Där finns...

Projekt - Utbildning av pastorer och evangelister

Pastors- och evangelistutbildning

Det finns två teologiska högskolor i Kinshasa som utbildar pastorer från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU och CEC. Equmeniakyrkan ger stöd till dessa utbildningar. Det finns...

Projekt - Hälso- och sjukvård i Kongo

Hälso- och sjukvård

Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med målsättningen ”hälsa för alla” och med speciellt fokus på att minska mödra- och barnadödlighet. I...

Projekt - Utbildning, skolsal med elever

Utbildning

Stöd till skolgång för barn från familjer med små ekonomiska resurser, i Kinshasa samt i Beno och Bisenge, Norra Bandundu.

Projekt - Barn som vinkar

Skolavgifter och matpaket

I Kongo Kinshasa finns många barn som förlorat ena (oftast fadern) eller båda föräldrarna. För mödrarna blir det ofta svårt att försörja familjen och...

Projekt - Idrottsskola

Idrottsskola

Inspirerade av fotbollsskolan i Brazzaville startade ett nytt idrottsprojekt i staden Kimpese, 2009. På denna idrottsskola finns ca 200 barn som leds av 14...

Projekt - stöd med mat och ekonomi

Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ

Det Evangeliska Samfundets i Kongo (CEC) driver ett projekt för utveckling i hela det område där kyrkan är verksam, i Kongo Central och i...

Projekt - församlingsstyrelse

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

Equmeniakyrkan vill bidra till att våra samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa stärker sin organisation och ekonomi så att de kan spela en allt större roll...

Projekt - Kyrka i Bendela

Förenade Baptistkyrkornas 100-årsjubileum

År 2019 fyller De Förenade Baptistkyrkornas Samfund (CEBU) i DR Kongo, 100 år. Då är det 100 år sedan de första svenska missionärerna kom...

Projekt - Hope for deaf skolklass

Hope for the Deaf

Skola för döva barn och ungdomar, driftstöd. Funktionshindrade barn betraktas som mindre värdefulla av familjen och samhället och göms ofta undan. Metodistkyrkan vill ge...

Carolyn Belshe Orphanage Center

Hem för föräldralösa barn och ungdomar: Ett sextiotal barn och ungdomar har i barnbyn CBO fått ett hem efter att de förlorat en eller...