Kvinna som hyschar

Rättigheter för kvinnor och barn

Genom historien har barn och kvinnor varit grupper som inte fått sina rättigheter tillgodosedda och som har hållits tillbaka genom strukturellt förtryck.

I Västvärlden – och inte minst Sverige – har frågor om jämställdhet mellan könen varit aktuella att driva på under de senaste 100 åren, vilket också har lett till ökad ekonomisk jämställdhet och välfärd. Men det är fortfarande långt kvar, vilket blivit tydligt under senare år.

I många samhällen och kyrkor som Equmeniakyrkan samverkar med internationellt är det nödvändigt att stärka kunskapen om värdet av att tillvarata barns och kvinnors rättigheter för hela samhällets utveckling. Därför är dessa rättigheter viktiga för Equmeniakyrkans hela verksamhet, både i Sverige och i det internationella samarbetet.

Våld mot kvinnor lyfts bland annat genom ”Thursdays in Black” (TiB), en internationell kampanj genom Kyrkornas Världsråd. Samverkan kring barn och unga sker till exempel av Sveriges Kristna Råd.

Equmenia arbetar systematiskt med barns och ungdomars situation. Framför allt i Sverige, men även i internationell samverkan genom idrottsvolontärer och genom en internationell ungdomsbibelskola – Apostlagärningarna 29 (Apg29) – i samverkan med Karlskoga Folkhögskola.

Workshop för församlingen

Trygg kultur – för att skapa en trygg kultur i kyrkan och förebygga sexuella övergrepp

Läs mer om denna workshop här

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Rättigheter för kvinnor och barn" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.