Saker församlingen kan göra

I våra församlingar finns ett stort och varierande arbete med asylsökande och nyanlända. Detta är vi glada och tacksamma för.

Behovet av insatser i mottagandet av asylsökande och nyanlända i Sverige är fortsatt stort. Cirka 160000 människor sökte under 2015 asyl i Sverige. Många har genomlevt mycket svåra händelser i hemlandet och under flykten. Oron för familjen, släkten och framtiden kan vara stor och den egna själsliga och fysiska hälsan är ofta dålig.

Vi är tacksamma för att så många församlingar och enskilda gör så många goda insatser för att välkomna alla som söker sin tillflykt här i Sverige. Vi behöver göra korta insatser i akuta lägen men framförallt behövs långsiktigt arbete för att stödja och ge meningsfull sysselsättning under asyltiden och i etableringen för nyanlända i Sverige. Klarar vi av att ta emot alla? Ja, tillsammans klarar vi detta! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Öppna kyrkan för mötesplatser och aktiviteter! Samverka gärna med andra församlingar och organisationer i närsamhället eller hänvisa till andra organisationer på orten. Vi kan inte göra allt men vi kan bestämma oss för att göra något!

Detta är insatser ni kan göra

Läs gärna mer på migrationsverkets hemsida

Frivilliga familjehem för ensamkommande unga som fyllt 18 år

Har du plats i ditt hem för ensamkommande unga? Många ensamkommande unga har fyllt 18 år eller fått sin ålder uppskriven. När de unga fyllt 18 år får de inte längre bo kvar i kommunens familjehem utan övergår då till Migrationsverkets boende som ofta ligger på annan ort. Detta gör att de inte kan gå kvar i skolan eller finns kvar i den miljö de lärt känna. Därför behövs frivilliga familjehem eller så kallade Fadderhem. Flera i församlingar har redan öppnat sitt hem och vi behöver bli flera! Kontakta din kommun och se hur ni kan stödja med Fadderhem.

I Stockholm har Stadsmissionen ett uppdrag från kommunen att ordna Fadderhem. Kontakta gärna dem och de kommer också gärna till församlingen och berättar om hur det går till att bli Fadderhem.

I Göteborg är föreningen Agape tillsammans med församlingar och organisationer aktiva i att hitta frivilliga familjehem.

Familjehem ordnas även av Räddningsmissionen.

Bli medlem i Arbetskraftsförmedlingen!

Equmeniakyrkan har gått med i den nystartade Arbetskraftsförmedlingen. Denna förening arbetar rikstäckande för att försöka matcha unga ut i arbetslivet. Många av de unga som fått uppehållstillstånd via Nya gymnasielagen har tagit studenten, en del kommer ta studenten under 2021 och behöver då komma hitta jobb.

Vi rekommenderar att församlingar och enskilda också går med.

Arbetskraftsförmedlingen vill identifiera innovativa sätt att matcha arbetsgivare som har stort behov av motiverad arbetskraft med kompetenta och motiverade arbetstagare. Samtidigt som du gör samhällsnytta skapar du även affärsnytta för ditt företag. Win-win, helt enkelt.

Arbetskraftsförmedlingen

Vi är redo! Arbetsförmedlingen ser fram emot att efter ett par månaders intensiva förberedelser komma igång med det de verkligen vill: att hjälpa ung arbetskraft och företag som behöver anställa att hitta varandra – och därefter berätta om detta så att det hörs.

Akut boende för ensamkommande

I storstadsregionerna är det allt flera ensamkommande som bor på gatan. Nu är det kallt och de behöver få komma in och sova.

I Stockholm har föreningen Ung i Sverige tagit initiativ till att hitta akut boende och de efterlyser flera kyrkor som kan öppna för tillfälligt nattboende.
Frågor om sovplats och att öppna kyrkorum/ eller lokaler för de hemlösa ungdomarna?
Kontakta Sofia på 073-997 93 61 eller sofia@farr.se

Göteborgskyrkor har nattöppet för hemlösa i vinter. Social resursnämnd har beslutat att tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och tre kyrkor ha en öppen lokal varje natt i vinter. Under tre månader kommer de öppna kyrkorna erbjuda vila och värme åt dem som saknar tak över huvudet.
Läs mer: www.raddningsmissionen.se

Aktiviteter och mötesplatser

Starta språkkafé, aktiviteter för barn och unga, öppna kyrkan och låt den bli en mötesplats.  Ta kontakt med ett asylboende  på orten eller med  kommunen. Bjud också in asylsökande som bor i eget boende. Samverka gärna med studieförbundet Bilda.

Klädinsamling

Allt fler kommer med ytterst få ägodelar och behöver kläder, skor, leksaker, med mera. Ta reda på vad som behövs. Kontakta asylboende och ge kläder direkt dit eller via någon organisation eller second-hand-affär.

Bli kontaktperson

Kontakta kommunen för att höra om de behöver kontaktpersoner till asylsökande och nyanlända. Skapa ”Fadder”-verksamhet, bli vänt till asylsökande eller nyanländ. Särskilt behov finns för ensamkommande barn. Bjud in asylsökande att delta i förenings- och församlingsliv.

Praktikplatser och arbete

Har församlingen ett stort kontaktnät? Kanske kan ni hjälpa till att finna praktikplatser och arbete.

Jobskills.se är en ny möjlighet att stödja asylsökande att förbereda sig för jobb i Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt. Under 2015 kom över 35 000 ensamkommande,  utan målsman , till Sverige. Ta kontakt med boenden för ensamkommande barn. Kanske ni kan erbjuda läxhjälp, språkundervisning, idrottsaktiviteter, med mera och bjud in barnen till kyrkans aktiviteter.

Ta kontakt med kommunen. Läs mer på Sveriges Kommuner och Landsting och Migrationsverket.  

Familjehem

Det saknas familjehem för ensamkommande barn. Undersök om det finns någon i församlingen som kan öppna upp sitt hem. Läs mer på Sveriges Kommuner och Landsting och Migrationsverket

God man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Man fungerar som en spindel i nätet och bidrar till att barnet får en bra första tid i Sverige. Läs mer på Sveriges Kommuner och Landsting och Migrationsverket

Boende, uthyrning och upphandling

Nya möjligheter att upphandla och hyra ut gårdar, lägenheter eller lokaler i kyrkan. Kontakta kommunen eller Migrationsverket. Hyr också gärna ut till dem som redan fått uppehållstillstånd.
Information från Migrationsverket.

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se