Publicerat 

Kyrkoavgiften

sangarforbundet3_720ny

Via kyrkoavgiften kan du ge 1% av din årsinkomst till din lokala församling och Equmeniakyrkan. Ladda ner, skriv ut, fyll i, skriv under och posta blanketten.

Anmälningsblankett för utskrift 2 sidor (sv/v pdf)

Consent form for the Church Fee / kyrkoavgiften (pdf)
Information flyer about the Church Fee / kyrkoavgifen (pdf)

 

Kyrkoavgbroschy_frrams_En folder

Kyrkoavgiftsfolder för utskrift 6 sidor (sv/v pdf)
Kyrkoavgiftsfolder för utskrift 6 sidor (färg pdf)

Blankett för utträde ur Svenska Kyrkan (Word)

Blankett för byte av församling inom Equmeniakyrkan (pdf)

Beställ broschyrer till församlingen

Beställa hem broschyrer till församlingen via Tingstad.

Ändra från ett bildarsamfund till Equmeniakyrkan

Här kan du ge ditt samtycke för flytt av kyrkoavgiften
via  webben eller genom att ladda hem blankett (pdf)

Uppsägning kyrkoavgift 2018. Blankett för utskrift (pdf)

Anmäl senast 31 oktober


1% av din årsinkomst!

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.

Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin.

En gåva till församlingen!

68 % går direkt till den församling som du själv väljer, 19 % går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 % går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 % är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.

Medlem i annat samfund?

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till något av bildarsamfunden, kan du gå ur det andra samfundet, eller ge en dubbel kyrkoavgift.

Obligatorisk begravningsavgift

Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

Kontakt

För att bli ny kyrkoavgiftsgivare eller byta mottagande församling
Inger Ågren, insamlingshandläggare
inger.agren@equmeniakyrkan.se
08 – 580 031 12

För frågor om utbetalning av kyrkoavgift eller anmälan av nytt kontonummer för utbetalning
Susanne Carlysle, redovisningsekonom
susanne.carlysle@equmeniakyrkan.se
08 – 580 031 11


Kyrkoavgiften!

Equmeniakyrkans vision lyder: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Jag tror att Sverige behöver fövandlas och förändras. Det måste börja med att människor förändras. Det måste börja med att du och jag förändras. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro. Det handlar om vår trovärdighet. Det handlar om det nära perspektivet, men det handlar också om att höja blicken och se ut över den värld vi lever i.

I detta arbete är din församling betydelsefull. Och att därför ge din kyrkoavgift till din församling är både klokt och viktigt och kan vara avgörande för om vi skall lyckas i vårt arbete.

Har du inte skickat in ditt medgivande till kyrkoavgift ännu så tycker jag att det är dags nu. Nästan 20.000 av våra medlemmar har redan gjort detta, så skicka in ditt medgivande redan idag.

Lasse Svensson
kyrkoledare


Information om kyrkoavgiften

  • Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivande-blankett gäller som samtycke.
  • Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten.
  • Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
  • Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela kyrko-avgiften till församlingarna.
  • Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från Equmeniakyrkan.
  • Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten.
  • Medgivandet till kyrkoavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
  • Man kan när som helst under året skicka in sin ändringsblankett eller uppsägningsblankett.
    En sådan skriftlig ändring eller en sådan skriftlig uppsägning skall i båda fallen skickas in och vara trossamfundet tillhanda före den 1 nov för att den nya församlingen ska få din kyrkoavgift fr o m 1 januari nästkommande år eller för att det inte skall dras någon avgift fr o m 1 januari nästkommande år.