Equmeniakyrkan Hemsjö söker Pastor/diakon

som föreståndare på upp till 50%

Vi är en församling som drivs av en längtan att tillsammans få lära känna och växa i tron på Jesus och vara en naturlig del av samhället. Nu söker vi dig som vill vara med och rusta oss och förverkliga vår längtan.

Vår församling har drygt 50 medlemmar. Equmenia är en viktig del för vår församling. Scout är den största verksamheten och vi ser dig som en naturlig del även i Equmeniaarbetet. Vi har en önskan om att knyta samman församlingen och Equmenia till en helhet. Vi har också samverkan med Svenska Kyrkan i Hemsjö.

Equmeniakyrkan Hemsjö ligger i Alingsås kommun i samhällena Hemsjö, Ingared, Norsesund och Västra Bodarna. Samhällena växer ständigt och det är många unga familjer som flyttar hit. Kommunikationen till Alingsås och Göteborg är god. Närhet finns till både skog och sjö.

Vi önskar att du jobbar med församlingens andliga liv och att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Arbetet kommer framför allt fokuseras på:

  • predikan och arbetet med att utveckla gudstjänsterna tillsammans med församlingen
  • stötta våra ledare och verksamheten i Equmenia
  • hjälpa oss att utveckla och inspirera vår församling i dess arbete

Vi har goda erfarenheter av att dela pastor med en annan församling och vår verksamhet är anpassad efter det.

Mer information om församlingen finns på equmeniakyrkanhemsjo.se

Vill du veta mer om tjänsten kontakta: Ordförande Annika Ericsson, ordf@equmeniakyrkanhemsjo.se, mobil 0708-566800.

Vi ser fram emot din ansökan, som innehåller personligt brev, CV och referenser. Skickas till: ordf@equmeniakyrkanhemsjo.se eller per post till:

Annika Ericsson

Gamla Kungsvägen 13

441 96 Alingsås

Välkommen med din ansökan!

Region
Väst
Kategori
Diakon, Pastor
Anställningstyp
Deltid
Placering
Alingsås , Hemsjö

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Annika Ericsson

Församlingens ordförande

ordf@equmeniakyrkanhemsjo.se

0708-56 68 00