Vetekornsdagar – att söka sanningen
den 22-23 oktober 2021
i Immanuelskyrkan, Stockholm


Välkommen till Vetekornsdagar den 22–23 oktober i Immanuelskyrkan i Stockholm. Under ett dygn, fredag kväll, lördag för- och eftermiddag, skall vi på olika sätt följa vetekornets mönster: Släppa taget, falla i jorden, dö, vila för att sedan uppstå, gro och ge frukt. Har du inte möjlighet att delta på plats är du varmt välkommen att delta via våra digitala sändningar.

En mötesplats om teologi, fördjupning & växt

Under Vetekornsdagarna frågar vi oss vad betyder detta mönster för oss idag som enskilda, som församlingar, som kyrka, som delar av en världsvid kristenhet. Årets Vetekornsdagar kommer att ha underrubriken ”Att söka sanningen”. Efter en period av pandemi, stor osäkerhet och mycket ryktesspridning behöver vi reflektera över vad det är det att söka sanningen. Detta kommer vi göra i olika former under detta dygn i föreläsningar, i andakter, i gudstjänst, i musik, i bild med mera. Vetekornsdagarna vill nå alla sinnen och vara en plats för reflektion och för fördjupning.

Jesus säger: Sannerligen, jag säger er:
om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett
ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.

Joh 12:24

Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan
med livets vatten.

Upp 21:6

Anmälan

Vetekornsdagarna kommer vara öppet för deltagare på plats.
Vill du vara med i Immanuelskyrkan, anmäl dig på länken nedan.

Program

Vetekornsdagarna är ett dygn av fördjupning och reflektion. Vi följer Vetekornets mönster: det faller i jorden och dör, det vilar för att sedan uppstå och bära frukt. Under årets Vetekornsdagar är ett undertema ”Att söka sanningen”. Vi gör det genom olika uttryck som föreläsningar, samtal, musik, bild med mera.

Kornet faller

Fredag 22 oktober 18.00–ca 21.30

På fredagskvällen, då temat är ”Kornet faller”, kommer vi att fråga oss hur det är att söka sanningen i en pandemi. Då får vi lyssna till Bitte Bråstad, chefsjurist på folkhälsomyndigheten, Johan von Schreeb, läkare, och en journalist som samtalar om hur det är att söka sanningen i en så speciell tid när så mycket är osäkert. Under fredagskvällen firar vi också Vetekornsgudstjänst med nattvard.

Kornet vilar

Lördag 23 oktober 10.00-12.30
Lunch intas på valfri restaurang i närheten.

På lördagsförmiddag är temat ”Kornet vilar” och då undersöker vi att söka sanningen i tron. Vi lyssnar till teologerna Petra Carlsson och Roland Spjuth. Vi lyssnar till orgelmusik framförd Björn Gäfvert och ser bilder tagna av Marco Helles.

Kornet gror

Lördag 24 oktober 14.00-16.00

På eftermiddagen på lördagen då temat är ”Kornet gror” talar vi om att söka sanningen i den kristna församlingens liv och vi får inspiration om internationellt arbete genom att lyssna till Carrie Ballinger från Jerusalem och Sune Fahlgren som berättar om församlingens diakonala engagemang. Vi får också lyssna till olika musiksstycken.

Medverkande

Fler medverkande kommer inom kort.

Sändningar från Vetekornsdagarna 2020

Videoklipp från Vetekornsdagarna 2020