Vetekornsdagar – att söka sanningen

Vetekornsdagar 2021

Att söka sanningen

Under ett dygn följer vi på olika sätt vetekornets mönster: Släppa taget, falla i jorden, dö, vila för att sedan uppstå, gro och ge frukt.

En mötesplats om teologi, fördjupning & växt

Under Vetekornsdagarna frågar vi oss vad detta mönster betyder för oss idag som enskilda, som församlingar, som kyrka och som delar av en världsvid kristenhet.

”Att söka sanningen” – efter en period av pandemi, stor osäkerhet och mycket ryktesspridning behöver vi reflektera över vad det är det att söka sanningen. Detta görs i olika former genom föreläsningar, gudstjänst, musik, bild och eftertanke. Vetekornsdagarna vill nå alla sinnen och vara en plats för reflektion och fördjupning.

Jesus säger: Sannerligen, jag säger er:
om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett
ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.

Joh 12:24

Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan
med livets vatten.

Upp 21:6

Konst

Konst på kyrktorget av Maria Montelius, Atelje-X, Bromma Folkhögskola.

Konstverken i filmen, i ordning som de visas på filmen:

 1. Våldet i vår kulturs rötter
  Gips, ståltråd
 2. Den tunna levande hinnan
  Skräp från gator och torg, stengods
 3. Av jord är du gjord, ur jorden är du kommen, Jorden tillhör du
  Stengods, broderi
 4. Jag är en lök under jorden i väntan på våren
  Olika textila tekniker
 5. Bära frukt
  Akryl, stengods
 6. Vördnad, de fyra elementen
  Stengods, guldbroderi
 7. Tillit
  Broderi

Medverkande 2021