Laddar Evenemang
21 sep

Inspirationsdag med Rachel Turner

Rachel Turner
Rachel Turner

Ledarskap som formar tro

När? Lördagen 21 september kl 10:00-17:00

Var?  Bosarps läger och kursgård

Vem? För dig som finns nära
barn, i församling, i familj eller vid
styrelsebord.

Vad? Vi får verktyg och inspiration att
se barn växa upp till en hållbar tro.

Kostnad? 300Kr/vuxen inkl fika och lunch.

Rachel Turner, författare och uppskattad
talare. Hon vill att föräldrar upptäcker
möjligheten att dela tron med barnen i
vardagen.

Församlingens uppgift, menar
hon, är att utrusta föräldrarna. Det krävs en kyrka för att fostra en förälder, är titeln på hennes bok om detta.

Klicka här för anmälan

Här kommer mer information om Rachel Turner:

Utdrag från intervju i Dagen 19 juni 2024

– Människor av alla åldrar behöver Jesus. Och vi behöver varandra över generationerna, säger Rachel Turner.

Rachel Turner är till vardags pastor i ledningsteamet för församlingen Hope Church i staden Harrogate, strax norr om Leeds i hjärtat av England.

Hon har bakgrund som barn-, ungdoms- och familjepastor och coachar nu yngre kollegor i deras uppgifter – och ser till att frågorna involveras i församlingsledningen. Rachel Turner har också grundat organisationen ”Parenting for faith” som jobbar med frågor om hur man som förälder kan dela med sig av sin kristna tro till sina barn.

De senaste åren har hon skrivit tio böcker i ämnet.

En av hennes huvudteser är att generationerna behöver vara tillsammans mycket mer i kyrkorna, än de är i dag. Hon beklagar utvecklingen där söndagsskolan började hållas parallellt med gudstjänsten, och menar att barn och unga har mycket att tillföra till de äldre i församlingen – liksom de äldre har mycket att tillföra till tonåringar och de allra yngsta.

– Vi är en kropp, som hänger ihop, i församlingen, citerar hon från Bibeln. Jesus hade inte två lärjungar som var avsatta till att sköta barn- och ungdomsverksamheten som något separat.

– Det klart att unga ibland behöver möta människor i samma ålder. Men framför allt behöver generationerna mötas. De unga behöver få känna sig värderade av människor som är äldre än dem, och bli sedda av människor som är yngre än dem, säger hon till Dagen.

Hon uppmanar föräldrar att ta med sina barn även när det inte står familjekväll i kyrkans program. Och menar att fler samlingar borde vara gemensamma över generationsgränserna. Liksom hon betonar att det är föräldrarna själva som har det största ansvaret för att få sin barn att växa i tron och få den att bli en naturlig del av barnens och ungdomarnas vardag.