Välkommen till TJUST-konferensen i Västervik

Är människovärdet satt under omprövning? Är en människas värde odiskutabelt? Eller bedöms en människas värde efter vad hen presterar? Hur ser vi på varandra med alla våra olikheter?

 

Dessa frågor kommer att belysas på lördag eftermiddag den 19 oktober kl 15.00 i Pingstkyrkan i ett arrangemang av Tjustkonferensen, en gemensam satsning av flera kyrkor i Västerviks kommun. Talare är Per Ewert, författare, skribent och verksam vid den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Han kommer att belysa frågan utifrån vad bibeln och historien säger samt även tala om människolivets värdighet från början till slut.

Om det är så att människolivets värde har relativiserats, dvs vårt värde bedöms utifrån hur duktiga och kapabla vi är – hur ser vi då på det ofödda barnet, den gravt funktionsnedsatta eller en människa i livet absoluta slutskede? Kanske är det så att vi måste bygga/hävda livets och människans värde i dagens omvärld? Det handlar det sista av Per Ewerts tre föredrag om.

Det hela avslutas sedan med en frågestund för att de närvarande ska få möjlighet att ventilera sina synpunkter.

Mer information? – Se denna affisch: TjKHt19Affisch