Publicerat 

Krisberedskap

Krishanteringsplan_bild

Krishanteringsplan_EKEq_frontKriser som lamslår en ort eller ett helt samhälle kan se olika ut, alltifrån naturkatastrofer till långvariga elavbrott, terrorattacker och social oro. Som krissituation räknas också svåra sjuk- och olycksfall, rån/inbrott, brand, förtroendekriser och andra plötsliga, oförutsedda händelser med stor inverkan på församlingen/ föreningen/arbetsplatsen/anställda. För att kunna möta och hantera en eventuell krissituation, är det av största vikt med en väl genomtänkt och förberedd krisberedskap. En bra krisberedskap bygger på framförhållning, förberedelser och samverkan.

Ladda ned krisplanen (pdf)

Krisberedskapsgrupp Equmeniakyrkan:

Kyrkoledare, Lasse Svensson
08-580 031 01 eller 076-505 31 01
lasse.svensson@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm
08-580 031 02 eller 076-505 31 02
olle.alkholm@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Biträdande kyrkoledare: Sofia Camnerin
08-580 031 0 eller 076-505 31 04
sofia.camnerin@equmeniakyrkan.se

Personalchef: Christina Grafström
08-580 031 75 eller 076-505 31 75
christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se

Kommunikation: George Olvik,
08-580 031 35 eller 076-505 31 35
george.olvik@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Rebecka Hellqvist
08-580 031 76 eller 076-505 31 76
rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se

Internationell koordinator: Gerard Willemsen
08-580 031 85 eller 076-505 31 85
gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Ulrika Morazán
08-580 031 45 eller 076-505 31 45
ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Samordnare: Inga Johansson
08-580 031 81 eller 076-505 31 81
inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Equmenia:

Generalsekreterare: Carin Dernulf
08-580 032 31 eller 076-505 32 31
carin.dernulf@equmenia.se

Kommunikationsansvarig: Rebecca Miana Crosson
08-580 032 11 eller 076-505 32 11,
rebecca.miana.crosson@equmenia.se

Ersättare: Linnea Hjelm
08-580 032 14 eller 076-505 32 14

Idrottskoordinator: Samuel Hummerdal,
076-505 32 23
samuel.hummerdal@equmenia.se


Manual för upprättande av krisplan

När krisen händer behövs:

• en ledningsfunktion – vem/vilka är det?

• en kommunikationsfunktion – vem är det?

• en lokalfunktion – öppna och ansvara för lokaler – Vem är det?

• en praktisk funktion – Förtäring av mat – servering mm – Vem är det?

– Resursfunktion – Ytterligare personer som hjälper till praktisk

Process för upprättande av krisplan:

Fyra steg, kritiska frågor: Vad, vem, hur och när?

• Vad gör vi i vanliga fall?

• Vem gör det i vanliga fall?

• Hur gör vi vanliga fall?

• När gör vi det i vanliga fall?

Mall för händelse i kris:

• Sammankalla krisgrupp

• Upprätta gemensam lägesbild

– Bestämma insatsen

– Ta kontakt med berörda

– Samla ytterligare information

• Fördela arbetsuppgifter

Praktisk checklista:

• Arbetsordning

• Komihåglista

-Info internt/externt

• Resursplanering

– Behov av mer personal

– Samverka med andra