En brinnande kyrka tänder eldsjälar

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi har tidigare rapporterat om branden som drabbade HCCs huvudkyrka, den 150 år gamla St Andrews Church, i Pune morgonen efter Första Advent. Vi har här också visat bilder från gudstjänsten som hölls på söndagen sex dagar senare med himlen som tak. Medlemmar och vänner, fler än 200, bar undan brandrester, städade och målade de sotsvarta väggarna vita igen.

Jan Sjöblom, från Betlehemkyrkan i Göteborg, har engagerat sig mycket och är på plats i Pune och skriver:
Med samma energi och vilja är man nu i full gång att återställa vad som förstördes av lågorna. De brandskadade takstolarna skrapats rent från förkolnade delar och förstärkts med stålbalkar. Att återställa taket beräknas kosta 150 tkr. Alla fönster var totalt förstörda, man skrapar bort de förkolnade resterna på karmarna och klär dem med nytt virke, tillverkar nya luckor och fönsterbågar, vilket framgår av bilderna. Varje fönster kostar ca 8.500 kr att återställa. Några bänkar har man lyckats reparera, som ni ser av bilderna och tre stycken kunde användas i söndags men ett 30-tal bänkar måste nytillverkas och kostar då ca 5.500 kr per styck. Till detta tillkommer många andra kostnader som nytt golv, el dragning, ljud- och ljus-anläggningar, fläktar osv. Och inte minst hoppas man kunna återställa de vackra blyinfattade fönsterna i koret. I nuläget bedöms återuppbyggnaden av kyrkan till 1 miljon kronor.

Kan du tänka dig att skänka en bänk eller ett fönster? Alla bidrag, stora som små, är välkomna för att visa solidaritet med vår systerkyrka.

Vi tror också att den “nya” kyrkan genom allas gemensamma bidrag, inte minst från alla HCCs medlemmar, som efter bästa förmåga med sina arbetsinsatser och pengar ger sina bidrag, kommer att upplevas mer som ”vår egen kyrka”.

Många i Sverige har redan hört av sig och vill bidra till reparationsarbetet. Alla som vill vara med och ge HCC sitt stöd i återuppbyggandet av denna för dem så viktiga kyrka kan sätta in ett bidrag på SMKs bankgiro 570-9332 eller postgiro 8 24-3 och skriva ”St Andrews Pune”. Vi kommer sedan att förmedla bilder från återinvigningen, vilken vi hoppas ska kunna ske under påskhögtiden. Just nu visar vi några bilder från reparationsarbetet. Bland annat ser vi hur man firar gudstjänst även om taket är borttagen!
(När du klickar på bilderna kan du se dem större.)

Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Asien och Europa