Fira gudstjänst!

Publicerat 

Några församlingar har hört av sig till oss och frågat om det skulle finnas något hot mot kristna kyrkor i Sverige. Efter samtal med Myndigheten från Samhällsskydd och beredskap, som finns i nära samverkan med SÄPO och Polisen så uppmuntras vi att fortsätta med våra samlingar och gudstjänster som vanligt. De allmänna råden som har getts via andra medier gäller förstås också oss inom Equmeniakyrkan.

Låt oss fortsätta verka för öppenhet och samförstånd mellan människor. Låt oss fortsätta möta varandra med en varm blick och i våra förböner be för vår värld, för fred och ett öppet samhälle!

George Olvik
Kommunikationschef
Equmeniakyrkan