Kallelse för förtroenderådet

Kallelse:

FÖRTROENDERÅDET i Region Öst av Equmeniakyrkan
Fjällstugan, Andreasförsamlingen Jönköping
Lördagen den 12 oktober 2019, kl.13.00-17.00

Denna höst samlar vi bara förtroenderådet på regionsfesten, men den som vill följa med och delta får givetvis göra det. Kvällens samlingar i Hovslätt är öppna för alla. Anmäl alla som kommer, så att vi kan planera för kaffe och smörgåstårta. Anmälan HÄR!

Program för Förtroenderådet

13.00-14.30 Förtroenderåd

  • Inledning
  • Presentationsrunda av närvarande församlingar
  • Vad är på gång i våra lokala församlingar, kyrka och region?

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00-17.00 Fortsatta samtal

  • Hur når vi och tar vi gemensamt ansvar för målen i kyrkans verksamhetsplan?
  • Ny regionorganisation? Hur ska förtroenderådet fungera?
  • Du tar med dina tankar och frågor

17.00 Smörgåstårta och kaffe/the tillsammans med Equmenias regionstämma

18.00 Slut på Fjällstugan

Fortsättning i Equmeniakyrkan Hovslätt

19.00 Kvällsgudstjänst med Åke Samuelsson om ”Hur kan Gud älska mig? Att leva av nåd eller prestation”

21.00 Jonny Cash-mässa med nattvard

Välkomna!