Publicerat 

Förnyelse, utveckling och växt

summer-flowers-376764_1280_web750

Att som församling leva i förnyelse, utveckling och växt innebär att sträcka sig utanför sig själv och den egna gemenskapen. Det handlar om en längtan att dela evangeliet med andra människor och göra avtryck i sin värld.

Det kan innebära många olika saker. Det kan vara att stå på en perrong och ta emot flyktingar, att be för någon, leda en annan människa till tro eller hjälpa någon till social upprättelse. Ytterst handlar det om förvandling av mig, dig och världen, genom mötet med Jesus. Därför behöver vi utmana oss själva som församling och förändras, inse att även det som är väldigt bra kan bli ännu bättre och göra större avtryck.

När vi pratar om förnyelse, utveckling och växt är det är den kvalitativa förändringen som står i centrum – även om konsekvensen av det inte är fler människor. Men gudstjänst som görs relevant för fler kan leda till att kyrkan når fler personer.

Behov av förändring kan finnas på många olika områden, både sådant som bön och gudstjänst, men även organisatoriska frågor som ledarskap och strukturer. Ofta kan vi behöva ifrågasätta och utmana hur vi brukar agera och hur vi handla. Just därför kan det vara bra att få stöd av någon som har ett annat perspektiv och kan se församlingens situation utifrån.

Läs mer i avsnittet om Förnyelse, utveckling och växt på s. 9-13 i Färdväg – resplan för församlingsutveckling

Läs mer i Fem vanor som förändrar mig, dig och världen

Läs mer i Förnyelse Utveckling och Växt

Församlingsutveckling

Kontakta församlingsutvecklare