För våra medarbetare

I Region Mitt är alla medarbetare anslutna till medarbetarförbundet i Region Mitt. Varje delregion väljer en representant till Medarbetarstyrelsen som anordnar utbildningsdagar och håller kontakt med våra medarabetare på olika sätt. Årsmöte hålls varje vår i samband med medarbetardagarna. Kontaktperson för medarbetarstyrelsen är Lars Söderlund, Borgenkyrkan Tierp.

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideelt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.

Information och träffar