Nyhetsbrev om viktig träff för föreningar

Idag har det gått ut ett nyhetsbrev till alla föreningar i Equmenia Mitt. Det är skickat till ordföranden och ansvariga för olika områden i föreningarna. För att fler ska få del av det lägger vi upp det här på hemsidan också!

Ladda ner det för att läsa det i sin helhet.