Populärt med flerspråkig bibelskola i Sundsvall

Bibelskolan DelaFotograf: Kristian Holmgren

Bibelskolan Dela i Sundsvall startade den 5 september och undervisningen bedrivs på svenska, persiska och engelska samt tolkning till arabiska vid bordet. Under september månad har man provat sig fram till bra arbetssätt som fungerar för undervisning på fyra språk. Det har skapats former för olika typer av gruppsamtal där de läser och tolkar bibeltexter, tränar på att be högt, be för varandra i mindre grupper, lyssna in Den Helige Ande, träna på att sjunga lovsång tillsammans och träna på att formulera sitt eget vittnesbörd.

En del av utbildningen är också att träna på att dela sina historier och vittnesbörd offentligt i bibelskolan, på gudstjänster och på Equmeniakyrkan Region Mitts samling ”Öppnare än du tror”. Under oktober månad arbetades med apostlagärningarna som tema. Första veckan upptäcktes att eleverna tillsammans kunde tala tjugo olika språk! Det är en stor rikedom.

Glädjen att arbeta tillsammans över språk och kulturbarriärer har ökat snabbt på kort tid. En Al Massira utbildning har genomförts, då deltagarna fick ett filmmaterial för att kunna bygga relationer med människor med främst muslimsk bakgrund och att presentera tron på ett sätt som har varit väldigt framgångsrikt i många länder.

Utbildningen håller på till den 13 december 2019 i halvfart med praktik ungefär varannan helg. Bibelskolan har 24 elever och 6 ledare, inklusive föreståndare Bodil Eriksson. Övriga ledare är Hamid Tivpoor evangelist i Equmeniakyrkan Östersund, ursprungligen från Iran, Jean-Claude Bitariho och Dona Fabiola Nshimirimana medlemmar i Betlehemskyrkan Sundsvall, ursprungligen från Burundi, samt Clara Anikisamy och Kumaran Rajoo medlemmar i Betlehemskyrkan Sundsvall, ursprungligen från Malaysia. Eleverna kommer från Sverige, Afghanistan, Iran, Irak.

Eleverna vid Bibelskolan har fått undervisning om, och tränat lovsång tillsammans med Jens och Lovisa Marklund. Det blev till stor glädje främst för människor som inte har en tradition av att sjunga sedan tidigare, och inte riktigt har förstått sångens betydelse för att växa i tro och kunna dela evangeliet genom musik.

Skolan är mycket glada och tacksamma till alla församlingar och enskilda som gett gåvor för att göra denna bibelskola möjlig. Redan efter en månad kan man se hur gruppen har vuxit ihop och hur frimodigheten att dela med sig av sin tro hela tiden ökar.

Skolan skickar ett stort tack och Gud välsigne alla och att vi fortsätter be för dem.

Denna text är en redigerad version av en hälsning från Bodil Eriksson, föreståndare för Bibelskolan Dela i Betlehemskyrkan, i samarbete med Sjöviks Folkhögskola

Nu är det klart att det även blir en kurs i vår. Läs mer här:

Broschyr till Bibelskola DELA våren 2020