Till vilka sammanhang kan man skicka ombud? 

Till vilka olika sammanhang har föreningen och församlingen möjlighet att skicka ombud? Finns Östra Götalands Distrikt kvar? Hur fungerar det kring gårdarna? När inträffar samlingarna? Frågorna kan vara många. Här har vi sammanställt vad som gäller 2020 för Equmenia och Equmeniakyrkan Region Öst.

OBS – notera att vissa av dessa arrangemang är eller kan komma att bli inställda på grund av Coronaviruset. Klicka på respektive länk för aktuell information. 

Equmenia 

Alla Equmeniaföreningar i regionen har rätt att skicka ombud till Equmenia Öst Regionstämma, som är årsmötet för Equmenia Öst. Denna kommer äga rum den 10/10 2020, i Västervik.

Varje förening har också rätt att skicka ombud till Equmenias Riksstämma, som går av stapeln den 6-8 November i Värnamo.

Equmeniakyrkan 

Varje församling i Region Öst har rätt att utse en Representant till Förtroenderådet. Förtroenderådet har ingen formell beslutsfunktion, men fungerar som en informationskanal och en samtalsplats mellan den regionala kyrkoledaren och församlingarna i regionen. Representanten ska registreras i Repet, och det är ifrån den representationslistan kallelser utgår. Förtroenderådet kallas till mötesplatserna inför kyrkokonferensen i Vetlanda eller Linköping i april 2020, samt vid en samling i samband med Regionfesten på hösten.

Till Regionfesten för Equmeniakyrkan Region Öst är alla i regionen varmt välkomna!  Regionfesten innefattar inga förhandlingar eller valda ombud, utan är just en fest, varför inga ombud väljs. Datum för 2020 blir den 3 oktober, i Jönköping.

Varje församling har rätt att välja ombud till Equmeniakyrkans Kyrkokonferens, som år 2020 äger rum den 21-23 maj i Malmö.

Distrikt & gårdar 

Östra Götalands distrikt av SMK/SMU är nerlagt – inga ombud väljs.

Strandgården och Klintagården har årsmöte dit alla församlingar i Equmeniakyrkan Region Öst har rätt att skicka ombud.  Kallelse och material kommer från gårdarnas respektive styrelser och inte från Region Öst. Strandgårdens årsmöte sker den 17-18 april, och Klintagårdens den 9-10 maj.