Equmeniakyrkans färd framåt och projektet Vingar till frihet i Ecuador | v. 39

Gode Gud, vi ber för Equmeniakyrkan. Ge oss lyhördhet, att leva i den tid och på den plats där vi är. Hjälp Equmeniakyrkans församlingar att vara rum för hela livet, där såväl styrka som brustenhet ryms, för att möta världens nöd.  

Jesus Kristus, vi ber och tackar för det arbete mot våld i nära relationer som Förbundsyrkan i Ecuador utför. Behovet är stort och projektet Vingar till frihet får många frågor om att arbeta på nya platser. Vi ber om vishet och mod för projektteamet.  

Heliga Ande, vi tackar för livet och ber för hela skapelsen. Vi ber om mod och villighet att lyssna till skapelsens rop i vår tid. 

Amen  

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.