Fairtradecertifiering – Ett sätt att värna Guds skapelse

Vilka produkter används i kyrkan och under vilka omständigheter är de producerade? Det är frågor som allt fler församlingar ställer sig. Nu finns det möjligheten att bli FAIRTRADECERTIFIERAD-församling. Detta innebär att församlingen prioriterar fairtradeprodukter.

Certifieringen sker genom kontakt med organisationen ”Kyrka för Fairtrade”. I Svealandsregionen är följande församlingar certifierade: Tingvallakyrkan Karlstad, Equmeniakyrkan Vintrosa, Ansgarskyrkan Västerås, Equmeniakyrkan Fagerås, Betlehemskyrkan Örebro och Hagakyrkan i Örebro.

Varje år lyfter ”Kyrka för Fairtrade” fram några församlingar som förebilder. Hagakyrkan i Örebro har varit en av dessa.

Hagakyrkan har arbetat med att ställa om till fler Fairtrademärkta produkter genom att medvetandegöra problem och lösningar hos de som gör inköp till kyrkan. Så långt det är möjligt väljs Fairtrademärkta produkter. De har även på olika sätt lyft hela frågan och visat på fördelarna med Fairtradeprodukter.

Fler församlingar är välkomna att stödja en rättvis handel genom fairtradecertifiering. Se mer på Kyrka för Fairtrade