Publicerat 

Förnyelse och växt

förnyelse och växt

Församlingsutveckling och församlingsgrundande

Församlingsutveckling

Den lokala församlingen är Equmeniakyrkans centrum. Där finns grunden till förvandling av mig, dig och världen. Våra församlingar ser på många sätt olika ut, men vi förenas i en längtan att få bära frukt och göra skillnad där vi verkar.

En av de viktigaste uppgifterna för den nationella och regionala organisationen är därför att stödja lokala församlingar i sin förnyelse, utveckling och växt. Det kan ske på flera olika sätt, genom en längre utvecklingsprocess eller stöd inom församlingens olika verksamhetsområden. Här på sidan hittar du mer om det stöd ni som församling kan få.

Läs mer

Utvecklingsprocessen

En utvecklingsprocess kan gå till på väldigt olika sätt och beror helt på de behov som ni som församling har. Det är ni som äger hela processen och bara ni kan svara på vad det är som behöver förändras.

Läs mer

Vilket stöd kan vi få?

Det finns flera olika typer av stöd att få – både på lång och kort sikt. En utvecklingsprocess kan pågå i flera år, men det finns också mycket verksamhetsbaserat stöd inom församlingens olika områden.

Läs mer

Vi vill ha det fixat snabbt!

Är det verkligen nödvändigt med en lång process? Vissa församlingar har kanske provat olika metoder och gjort undersökningar för att utvecklas men upplever att det inte har gett något resultat.

Läs mer

Församlingsgrundande

Det församlingsgrundande arbetet är en viktig del i Equmeniakyrkans uppdrag att vara en kyrka där mötet med Jesus Kristus förvandlar människor, samhällen och världen i stort. Med utgångspunkt i det uppdraget och som ett uttryck för vårt deltagande i Guds mission grundar vi nya församlingar.

Detta sker på nya platser och i nya kontexter och nya miljöer, så att fler människor i vårt land ska få möjligheten att lära känna Jesus, komma till tro på honom, bli en Jesu efterföljare och upptäcka den lokala församlingen som gemenskap för liv och tjänst i världen.

Visionen: 50 nya församlingar till 2025.
Under 2015 gjorde en arbetsgrupp i Equmeniakyrkan en gemensam resa som fått namnet
Pionjärresan. Utifrån de erfarenheter och lärdomar som Pionjärresan tog med sig sammanställdes en rapport. Utifrån den rapporten har visionen fötts fram om 50 nya församlingar och kristna gemenskaper inom Equmeniakyrkan fram till 2025.

Läs mer

Utvecklingsprocessen

Grundandet av nya församlingar är en process som utvecklas steg för steg och den processen berör såväl enskilda personer, etablerade församlingar, regionsanställda som hela vår kyrka.

Det första viktiga steget är Guds kallelse till människor och församlingar.

Läs mer 

Stöd

En ny församling behöver stöd. Equmeniakyrkan har flera olika utarbetade metoder som stödjer de nya församlingarna.

Läs mer

Visionen

”50 nya till 2025”

Utifrån denna vision beslutade kyrkokonferensen 2016 att anta en handlingsplan för församlingsgrundande under 2017-2018.

Läs mer