Publicerat 

Förnyelse och växt

förnyelse och växt

Församlingsgrundande och församlingsutveckling

Församlingsutveckling

Den lokala församlingen är Equmeniakyrkans centrum. Där finns grunden till förvandling av mig, dig och världen. Våra församlingar ser på många sätt olika ut, men vi förenas i en längtan att få bära frukt och göra skillnad där vi verkar.

En av de viktigaste uppgifterna för den nationella och regionala organisationen är därför att stödja lokala församlingar i sin förnyelse, utveckling och växt. Det kan ske på flera olika sätt, genom en längre utvecklingsprocess eller stöd inom församlingens olika verksamhetsområden. Här på sidan hittar du mer om det stöd ni som församling kan få.

Läs mer

Utvecklingsprocessen

En utvecklingsprocess kan gå till på väldigt olika sätt och beror helt på de behov som ni som församling har. Det är ni som äger hela processen och bara ni kan svara på vad det är som behöver förändras.

Läs mer

Vilket stöd kan vi få?

Det finns flera olika typer av stöd att få – både på lång och kort sikt. En utvecklingsprocess kan pågå i flera år, men det finns också mycket verksamhetsbaserat stöd inom församlingens olika områden.

Läs mer

Vi vill ha det fixat snabbt!

Är det verkligen nödvändigt med en lång process? Vissa församlingar har kanske provat olika metoder och gjort undersökningar för att utvecklas men upplever att det inte har gett något resultat.

Läs mer

Församlingsgrundande

 

Equmeniakyrkan vill vara en församlingsgrundande rörelse. Tillsammans med pastorer och lokala grupper ger vi ett mångfasetterat stöd till sådana initiativ. Den fråga som varje församling behöver ställa sig är hur den kan vara med och bidra till att en ny gemenskap med sikte på att bli församling, grundläggs.

De församlingar som med stöd från Equmeniakyrkan tar ett konkret ansvar för en ny församlingsbildning kallas moderförsamlingar. Vårt mål är till 2025 ha grundat 50 nya gemenskaper; för att det ska bli verklighet behöver alla på något sätt vara med.

Läs mer