Försoningsprocess i Nicaragua inledd

Sedan 2018 har det varit en intern konflikt inom Moravakyrkan i Nicaragua. Den har Equmeniakyrkan berättat om och bett om förbön för vid olika tillfällen.

Det har varit år av många svåra stunder, samtidigt som ivern att vara medarbetare i Guds mission fortsatt vara stark och församlings-arbetet aldrig har stannat av.

Den 8 november 2023 möttes representanter för de två delarna av Moravakyrkan i Nicaragua och beslutade om att ta steg för en försoningsprocess. De två delarna utsåg 6 personer var till att vara med i en dialog om en möjlig försoningsprocess.

I månadsskiftet januari – februari möttes de två utsedda kommissionerna till en första dialog under tre dagar och beslutade då om övergripande inriktningar för en försoningsprocess. Den 22 februari avslutades den andra tredagarsdialogen mellan de båda kommissionerna. Syftet med den senaste dialogen var att konkretisera försoningsprocessens olika delar. Nu ska dessa konkreta steg börja tas och i maj samlas de båda kommissionerna till nästa dialog.

Det främsta konkreta steget från nu till maj är att informera och få med församlingarna och dess medlemmar i försoningsprocessen. Under åren har sår uppkommit och förvrängda bilder om den andre har byggts upp, då är det inte alltid lätt att svänga om till att verka för att bli ett igen. ”Allt är möjligt med Kristus hjälp” är det som bär processen, som kan upplevas som omöjlig, framåt.

I november 2023 var representanter för Equmeniakyrkan senast i Nicaragua. De två veckorna med Moravakyrkan präglades av sorg över splittringen inom kyrkan och av önskan om att bli ett igen för att vara ett tydligt vittnesbörd i sitt eget land. Jag minns särskilt en morgon i samhället Pearl Lagoon. Samhället höll sakta på att vakna upp. Vi promenerade till en av Moravakyrkorna och den samling som är måndag till fredag klockan 7 på morgon. Då samlas kvinnor till bön och bibelstudium. Morgonen som vi var med var vi sju kvinnor som samlades. Vi började med femton minuter egen bön. Vi fortsatte med att läsa några verser ur Jeremias sjätte kapitel. Vi samtalade om dem. Vi delade våra tankar utifrån verserna. Vi avslutade med lovsång och gemensam bön. Hela morgonen och särskilt den avslutande gemensamma bönen präglades av den starka längtan att bli ett igen. Luften vibrerade under bönen.

Ta gärna med Moravakyrkan i Nicaragua och försoningsprocessen i dina förböner.

De två kommissionerna, biskoparna som bor i Nicaragua och medvandrarna som var samlade till dialog i februari 2024.

Bilden ovan: Efter bibelstudium och bön i Pearl Lagoon fortsatte kvinnorna med att baka olika sorters bröd tillsammans. Dessa skulle säljas vid församlingens skördefest.