Håll ihop Sverige

Equmeniakyrkans kyrkokonferens ställer sig bakom uppropet ”Håll ihop Sverige” som kräver permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande som vistats i Sverige i mer än ett år.

Under perioden 18-27 september har Equmeniakyrkans kyrkokonferens – ett av Sveriges största ombudsmöten – pågått. Över 700 ombud från församlingar i Equmeniakyrkan runt om vårt land har mötts till en digital kyrkokonferens, som genomfördes i plattformen VoteIT. Konferensen har bland annat valt kyrkoledare och två nya biträdande kyrkoledare, samt behandlat en mängd motioner och frågor. Konferensen beslutade även att ställa sig bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”, som just nu pågår.  

Många av de ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse har väntat på asyl i flera år. Det är en omänsklig situation som måste få en human lösning. Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020 ställer sig därför bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”, som kräver permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande som vistats i Sverige i mer än ett år.