Internationella nyhetsbrevet september

Missionsvänner!

Jubileum i Kongo
I augusti firade en av våra två samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa, CEBU (Baptistunionen), sitt hundraårsjubileum. En grupp av 22 svenskar fanns med, både officiella representanter för Equmeniakyrkan och tidigare missionärer, missionärsbarn och andra intresserade. Jubileet ägde rum i Bendela, den plats där de första svenska baptistmissionärerna startade sin verksamhet. Under jubileet var det seminarier om det som har hänt under de 100 åren som har gått men också om framtiden. Det var naturligtvis en hel del gudstjänster som präglades av glädje och mycket sång och dans.

Equmeniakyrkans missionärer David och Jesica Eriksson arbetar framförallt med CEBU. Just nu är det aktuellt med att bygga upp BADECOM, som är kyrkans organ för utvecklingsprojekt. David och Jesica och deras barn har efter ett år i Bandundu nu flyttat till Kinshasa, vilket ger dem nya och andra möjligheter av samarbete med både CEBU och vår andra samarbetskyrka CEC.

Be för Nicaragua
I Nicaragua samarbetar Equmeniakyrkan med Moravakyrkan, som är en del av det internationella Moravasamfundet. Sedan en grupp inom Moravakyrkan i Nicaragua har hållit en inofficiell kyrkokonferens och där valt en ny ledning har det varit svårigheter. Valet har inte accepterats av den andra delen i samfundet och heller inte av Moravakyrkan internationellt. Men anhängare av den nya, inofficiella ledning har på vissa platser jagat bort pastorer som inte håller med dem. Allting eskalerade i slutet på augusti, då ca 200 beväpnade personer stormade kyrkans kontor och plundrade det, tog den officiella kyrkoledaren Joseph Rivera gisslan och ockuperade även kyrkans sociala organisation ADSIM och en av deras skolor. Kyrkoledaren blev ganska snart fri men i skrivandets stund är byggnader fortfarande ockuperade. Våra missionärer familjen Linevåg kunde med anledning av detta inte återvända från sin semester i Sverige som planerat utan det blir längre fram.

Låt oss be om fred och försoning inom vår samarbetskyrka i Nicaragua.

Besök från Ecuador, Japan och Kongo
Under hösten besöker kyrkoledare Franklin Riera och Anibal Nicolalde från Förbundskyrkan i Ecuador Sverige. De kommer att medverka i olika församlingar, på regionfesten i region Mitt, möta pastorskandidater på EHS och finns med på en samling om Ecuador i Vintrosa. Det finns alltså goda möjligheter att möta dem på olika sätt. När detta skrivs finns en annan grupp från Japanska förbundskyrkan redan i Sverige och reser runt. Samtidigt har några ungdomar precis åkt ut till dessa båda länder genom vårt program Glokal, tillsammans med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola, för att finnas med i arbetet där under höstterminen.

I oktober får vi också besök av Edouard Moukala, kyrkoledare för Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville.

Kommande samlingar
Under hösten finns det möjlighet att fördjupa sig i vårt missionssamarbete i flera länder. Både på regionfester men även vid ett antal speciella tillfällen.

3 oktober – Nätverksdag Europa, Filadelfiakyrkan Stockholm. Hur ser Europa ut idag och vad kan kyrkorna betyda? Mer information finns här

5 oktober – Samling om Ecuador i Equmeniakyrkan Vintrosa med bl.a. Franklin Riera och Anibal Nicolalde. Mer information och anmälan finns här

26 oktober – Utmaning Kongo! Information och samtal om samarbetet med Kongoländerna, Kintwadi-kören medverkar. Mer information och anmälan finns här

15-16 november – Leva mångfald – möt bl.a. Jennifer Jag Jivan, direktor för Christian Study Center i Pakistan samt Isac Zekry, missionär från Egypten.
Mer information och anmälan finns här

16 november – Till Europas yttersta gräns. En dag om mission till, i och från Spanien. Med bl.a. besökare från vår samarbetskyrka i Spanien. Mer information och anmälan finns här

Nya medarbetare
Under augusti har Karin Åkesson börjat jobba halvtid som missionsinspiratör. Hon arbetar främst mot församlingarna med information och inspiration. Ta gärna kontakt med henne! Den 1 oktober börjar Johan Lindgren, som tidigare varit missionär i Kongo Kinshasa, som Afrikasamordnare. Kontaktuppgifter finns på equmeniakyrkan.se

Insamling
Planera för den kommande insamlingen till Equmeniakyrkans internationella mission. Låt oss tillsammans se till att vi kan fortsätta ge stöd till och samarbeta med våra samarbetskyrkor runt om i världen. Det behövs och det berikar oss! Om varje församling kan bidra med minst 470 kr/medlem når vi årets insamlingsmål.

Naturligtvis är alla vi som arbetar på Internationella enheten villiga att hjälpa till och besöka er. Dessutom finns det andra i vårt nätverk som kan tala om vårt arbete. Låt oss tillsammans göra ett extra ryck och visa att vi vill stå samman med våra vänner i andra länder! Och tänk på att varje litet bidrag spelar roll!

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten