Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo april -23

Vänner!
Här kommer andra nyhetsbrevet 2023, om Equmeniakyrkans stöd till systerkyrkornas hälsovårdsarbete i de båda Kongorepublikerna.

Nu drar höstterminen i Sverige igång efter olika långa sommaruppehåll. För hälso- och sjukvårdsarbetet i Kongoländerna har sommaren däremot inte inneburit semester. Det görs som ni vet stora insatser i Kongo genom systerkyrkornas hälso- och sjukvård. Det handlar om vaccinationer, nutrition och förebyggande hälsovård på olika sätt men också om uppföljning, utbildning och förbättrad administration vilket också speglas i det stöd vi i Equmeniakyrkan regelbundet ger. På nästa sida kommer lite information från respektive kyrka.

Mission 2030
I samband med en missionskonsultation i Västerås i maj 2023, då ett 15-tal internationella medarbetare deltog, publicerades Equmeniakyrkans internationella missionsstrategi Mission 2030.

Här identifieras tre huvudspår för arbetet i världen, med några underpunkter:
– Evangelium för alla
– Ett värdigt liv för alla
– En hållbar värld för alla.

Utöver det så finns tre huvudspår för arbetet i Sverige:
– Församlingarnas engagemang
– De yngre generationerna
– Påverkansarbete.

Det viktiga Hälso- och sjukvårdsarbetet i Kongo finns förstås under spår två för arbetet i världen, ”Ett värdigt liv för alla”.

Mission 2030 finns på svenska, engelska, franska och spanska och kan laddas ner från Equmeniakyrkans hemsida:
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/uppdrag-och-vision-for-vart-internationella-arbete/

Equmeniakyrkans senaste internationella nyhetsbrev finns här:
https://equmeniakyrkan.se/internationella-nyhetsbrevet-september-23/

KONGO-BRAZZAVILLE
EEC

I början på juli kom äntligen containern som en månad tidigare anlände Pointe Noire fram till Brazzaville. Man har så smått börjat uppdelningen av material men tills vidare befinner sig materialet i låsta rum på kyrkans center La Source. I lördags fick undertecknad vara med när sjukhusdirektören för Mpaka i Pointe Noire kom och hämtade det material sjukhuset blivit tilldelat såsom sängar, ultraljudsapparat mm. Han uttryckte stor tacksamhet och nämnde bl. a. de babypaket som de fick del av vid containern som anlände förra året. De delades ut till alla nyblivna mammor och räckte hos dem under tre månader (2022 hade man på sjukhuset över 850 förlossningar).

KONGO-KINSHASA
CEC

I början av augusti hölls personalutbildning för andra hälften av sjukvårdsenheternas administrativa personal (under 2022 gick utbildningen för första hälften av personal). Syftet är att stärka förvaltningen av personella, ekonomiska och materiella resurser. Utbildningen hölls under 5 dagar och var mycket uppskattad av deltagarna. Under uppföljningsresorna som nu planeras kan man förhoppningsvis börja se resultat av denna fortbildning.

CEBU
Ett av de projekt som godkänts i år är installation av solceller i Ipope. Dessa är nu transporterade hela vägen och kommer möjliggöra säkrare vård nattetid! Snart påbörjas uppföljningsresorna till de olika klinikerna.

NÄTVERKET
Den 5-7 juni möttes hälsovårdsnätverket, dvs Dr Baudouin Makuma och Dr Adolphe Biakabuswa som båda koordinerar nätverket samt Dr Jean Henri Moverobe (CEBU), Pastor Freddy Mizonza (CEC) och Dr Michel Voukissa (EEC), på ett utvärderingsmöte i Kinshasa. De gavs tillfälle att tillsammans följa upp förra årets genomförda projekt och lära av varandra! En annan av punkterna var genomgång och arbete med 2022 års statistik för respektive kyrka. Att gemensamt titta på de olika kyrkornas statistik skapar tillfälle att utbyta erfarenhet och idéer och man var nöjd med dagarna tillsamammans.

IME Kimpese
IME – Det Evangeliska Medicinska Institutet – är ett ekumeniskt regionsjukhus, med utbildning och forskning, i Kongo Central i Kimpese, 15 mil från hamnstaden Matadi. IME är troligen det största av alla kyrkliga sjukhus i Kongo Kinshasa. Svenska Missionsförbundet var en av grundarkyrkorna i början av 1950-talet tillsammans med fem andra europeiska och amerikanska missioner och kyrkor. 10 år senare tog de kongolesiska kyrkorna över ansvaret för IME, men med fortsatt stöd av kyrkor i Europa och USA.

När Equmeniakyrkan bildades 2011 koncentrerades arbetet på att stärka systerkyrkornas arbete, bland annat inom hälso- och sjukvården, medan Missionskyrkans styrelse under en tid fortsatte stödet till IME. Under senare år har stor vikt lagts vid att stärka administration, ekonomi och fastigheter för att ge hållbarhet åt detta centralsjukhus, som servar ca en miljon människor i västra Kongo Kinshasa.

I samband med att SMK och övriga bildarsamfund, den 25 mars 2023, lämnade över kvarvarande uppgifter till Equmeniakyrkan, lämnades även över ansvaret för IME, tillsammans med ekonomiska resurser för det fortsatta arbetet. Equmeniakyrkan har för avsikt att fortsätta arbetet med att stabilisera situationen för IME och införliva detta arbete som en del i Equmeniakyrkans internationella mission.

En särskild IME-grupp har därför bildats för att hantera frågan om IME i nära kontakt med systerkyrkorna i Kongo Kinshasa och de medarbetare som finns där. Andersson Nsimba vid EKs kontor i Kinshasa och Julia Lindgren som samordnar EKs stöd till hälsovården i de båda Kongo-republikerna ingår i gruppen tillsammans med Bertil Svensson och två av ledamöterna i kyrkostyrelsen, Kristina Lindström och Marcus Sandström.

Nära kontakt hålls med Charles Mbala, sjukhusdirektör på IME. En viktig relation i Kongo är också systerkyrkornas medicinska nätverk, som samordnas av Dr Baudouin Makuma. Från IMEs sida är man intresserade av en nära relation till EKs samarbetskyrkor, både för att lära, men också för att bidra till arbetet på de mindre hälso-enheterna, framförallt på landsbygden. IME tar ofta emot studenter (sjuksköterskor och läkare) som vill ha praktik, både från Kongo och andra länder.

HÄLSOVÅRDSPROJEKT UNDER 2024
2023 års olika projekt genomförs hos alla våra tre systerkyrkor i skrivande stund. Samtidigt planeras för nästa års projekt och HSG kommer inom kort få ta del av respektive kyrkas projektförfrågan för 2024.

I nästa nyhetsbrev kommer mer information om vilka projekt som är aktuella för nästa år.

TACK!
Stort tack för ditt intresse och engagemang för hälsovården i de båda Kongo! Tack också för viktiga ekonomiska bidrag från församlingar och enskilda via högtidsdagar och minnesgåvor till hälso- och sjukvården i Kongo.

Kyrkokonferensen i Helsingborg närmar sig med stormsteg. Flera ur hälso- och sjukvårdsgruppen kommer befinna sig där så du som ska åka dit vill jag uppmuntra till att gärna ta kontakt med någon av oss för samtal och för att ställa dina eventuella frågor. Det finns också möjlighet att ta del av vår uppdaterade folder HÄLSA FÖR ALLA- I KONGO. Ta gärna med den hem till ditt sammanhang!

Med önskan om Guds välsignelse,
Equmeniakyrkans Hälso- och sjukvårdsgrupp
gm Julia Lindgren