Elin Alm – Region Väst

Kyrkostyrelsen har nominerat ny regional kyrkoledare i Region Väst, Elin Alm . Det är kyrkokonferensen som väljer och avskiljer regional kyrkoledare i maj.

Elin Alm – Region Väst

Faktaruta - Elin Alm, 36 år, bor i Göteborg, Gift med Fredrik, två barnElin Alm är uppvuxen i Skåre utanför Karlstad. Hon tillhörde Skårekyrkan där hon var med i de flesta SMU-aktiviteter, både som deltagare och ledare. I äldre tonåren började hon även engagera sig på riksnivå inom SMU. Hon satt några år i SMU-styrelsen och i olika utskott. Efter att ha arbetat i Vännäs som ”ettåring”, flyttade hon till Stockholm och gick ett år på Betel Folkhögskola, bibel/drama-linjen. 2006 började hon studera på THS som antagen pastorskandidat. Efter ordinationen 2010 flyttade hon till Göteborg och arbetade som pastor med inriktning gudstjänstförnyelse och unga vuxna i Betlehemskyrkan. Efter 6 år började hon arbeta i Saronkyrkan, Göteborg. Där har hon under det senaste året varit tillförordnad församlingsföreståndare.

Elin säger att det finns mycket som hon ser fram emot med detta otroligt spännande, utvecklande och roliga arbete. Hon vill verka för ett fortsatt gott ekumeniskt arbete i regionen. Två områden som hon tycker är viktiga att lyfta är:

– På vilket sätt vi är kyrka idag utifrån vår tids stora frågor och utmaningar. Som till exempel främlingsfientlighet, ensamhet, psykisk ohälsa.

– Pastorer som slutar är en annan utmaning för kyrkan som hon under de senare åren funderat på – och försökt förstå – vad som gör att alldeles för många pastorer väljer att avsluta sin församlingstjänst. Vad behöver vi förstå och vad kan vi göra för att inte förlora goda medarbetare?