Få MOD att stå upp för allas lika värde


#metoo, rasism, fördomar, sexualiserat
våld, mobbning. Vi behöver förändring.
MOD står för mångfald och dialog och är
en utbildning som ger dig möjlighet att
själv – och tillsammans med andra – arbeta
för att motverka fördomar och
diskriminering. Gå en MOD-kurs. Se
mönstret. Förändra.

Nu bjuder Bilda in till en utbildning 18-19 maj i Skellefteå för dig
som har en ledarroll inom kyrkan. Under helgen
får du nya verktyg i arbetet med mångfalds- och
inkluderingsfrågor i din församling, och samtidigt
ladda batterierna i en trivsam miljö.

 Läs mer och anmäl dig här