Publicerat 

Vägledning vid anställning

Vid anställning av medarbetare i Equmeniakyrkans församlingar är det viktigt att introduktionen är god.

Särskilt viktigt är det att ungdomsledare får en bra start då det ofta är den första arbetsgivaren de kommer i kontakt med.

Även då en anställning avslutas av olika anledningar är det viktigt att det sker på ett tillfredsställande sätt.

Introduktion nyanställd i församlingen

Avslut av tjänst – checklista församlingsanställda

Avgångssamtal församlingsanställda i Equmeniakyrkan

Vägledning vid anställning av ungdomsledare – juli 2017

Medarbetarsamtal

Årsklocka