Bär varandra i böner!

Publicerat 


Redan i fredags eftermiddag började hälsningar och kondoleanser att nå Equmeniakyrkan från våra samarbetskyrkor i olika länder. Det alla uttryckte var att de var med oss i böner och tankar.

Bön har kraft och är något av det finaste vi kan ge varandra.

Många av oss har förskräckts över informationen om den senast kända gasattacken i Syrien och om attackerna mot två kyrkor i Egypten. I söndags bads det för Sverige, Syrien och Egypten i många av våra kyrkor.

Vi vill be er att i era personliga böner och i bönestunder i era kyrkor också särskilt lyfta upp Kongo-Kinshasa och Ecuador just nu.

Det politiska läget i Kongo-Kinshasa har tagit nya svängar, oroligheter har uppstått och det befaras att det kan blossa upp rejält någon gång den närmsta tiden. Biskoparna som har hållit i samtal och medlingsförsök mellan oppositionen och regeringen har gett upp eftersom politikerna inte kunnat komma överens om två frågor. Nämligen vem som ska utses till premiärminister och vem som ska få ansvaret att vaka över decemberöverenskommelsen (L‘Accord de la Saint-Sylvestre ). Den samlade oppositionen som kallas ”Rassemblement” är splittrad sedan Etienne Tshisekedi dog. Det finns nu två olika grupper i oppositionen som bråkar med och strider mot varandra.

I Ecuador närmar sig årsdagen av den stora jordbävningen som skakade landet 2016. Nu har delar av samma område i landet som drabbades av jordbävningen drabbats av ett annat naturfenomen: stora översvämningar. På vissa platser har vattennivån stigit till dryga en och en halv meter över marknivån. Samhällen har evakuerats. Människors tillhörigheter, mat, djur och boskap har spolats bort. Vår samarbetskyrka i Ecuador kommer idag att besöka det hårdast drabbade området och undersöka vad de kan bidra med.

Människor i andra länder ber för oss. Låt oss fortsätta att be för människor i andra länder.

/ Ulrika Morazán
Biträdande internationell chef