Nyhetsbrev september – Migration och mångfald

Laptop med videomöte

Vi har kommit in i höstmånaden och förhoppningen fanns nog hos oss alla att vi skulle kunna lätta på restriktionerna. Just nu ser det ut som om vi behöver fortsatt följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och vara rädda om varandra och oss själva.

Tiden kan till synes vara trist och avsaknaden av sociala kontakter tärande. Passa gärna på att förkovra dej och tänka i nya verksamhetsformer medan du vistas mer i ditt hem och framför datorn. Du finner tips på arrangemang som du kan delta vid via länk eller i vissa fall delta vid fysiskt med Corona-restriktioner.

Kurser, seminarier och webbinarier

Nationell nätverksträff Svenska med sång

18-19 september, Immanuelkyrkan Stockholm samt digitalt via Zoom

För dig som vill jobba med eller redan jobbar med språkinlärning för nyanlända genom sång erbjuds här en inspirerande och matnyttig nätverksträff! Träffa föreläsarna Mustafa Panshiri: Fd polis, författare, samhällsdebattör och föreläsare inom integration och Lotta Brorson Trell: Sångpedagog, körledare, sångerska.

Nätverksträffen äger rum på Immanuelskyrkan i Stockholm. En mindre grupp, med begränsat antal deltagare kan vara på plats i Stockholm samtidigt som de som valt att delta digitalt via Zoom. Mer info…

Sjung språket

28 september kl 18.00-19.30, digitalt via Zoom

”Sjung språket”-sånger skrivna av Jan Mattsson och Andreas Andersson. Webbinariet innehåller samtal och metodstöd för språkinlärning genom sång. Vi kommer att sjunga tillsammans vid våra datorer ur det nyskrivna materialet.

Migrationskommittén i en juridisk kontext – Utbildning för civilsamhället

29 september kl 14.00-16.00, digitalt via Zoom

Vad betyder förslagen som den parlamentariska kommittén lämnar i sitt betänkande? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till utbildning i migrationsrätt. Mer info…

Kyrkornas nätverksdag kring migration och integration

14 oktober kl 9.00-16.30, digitalt via Zoom

De planerade nätverksdagarna i våras blev tyvärr inställda. Nu kommer vi istället att göra en nedbantad version via det digitala mötesverktyget Zoom. Under dagen får vi lyssna på flera intressanta föredrag med möjlighet till frågor. Mer info…

Leva mångfald

13-14 november, Redbergskyrkan Göteborg samt via zoom vid behov

”Leva mångfald” är en mötesplats där vi får dela erfarenheter och öka vår kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Tillsammans får vi funder%a över frågor som församlingsidentitet, vem är kyrkan till för och hur bygger vi en inkluderande och öppen kyrka för alla. Mer info…

Våld i nära relationer och församlingen

19 november Enskilda högskolan, Bromma

”Leva mångfald” är en mötesplats där vi får dela erfarenheter och öka vår kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Tillsammans får vi fundera över frågor som församlingsidentitet, vem är kyrkan till för och hur bygger vi en inkluderande och öppen kyrka för alla. Mer info…

Ny rapport

Svenska kyrkan har tillsammans med Röda korset och Rädda barnen i augusti gjort en ny Novus-undersökning, och slutsatsen är att det fortsatta finns en majoritet för en medmänsklig migrationspolitik. Läs mer om resultatet här.


Information från Asylrättscentrum

Om Asylprocessen

Här kan du läsa om hur asylprocessen fungerar från det att du lämnar in ansökan till dess att du får besked.

Förlängning av uppehållstillstånd

Har du beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och vill förlänga ditt tillstånd? På den här sidan hittar du information viktig information om förlängningsprocessen, när du måste ansöka och hur du gör det.

Att bli 18 år – en handbok

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen.

Guide – Att prata med barn

Vad bör man tänka på inför möte med barn som genomgår asylutredning? Hur kan du som offentligt biträde för barn vara ett bra stöd till barnet? Vilken annan hjälp kan barnet få? Vi på Asylrättscentrum delar nu vår guide till att prata med barn i asylutredningen.

Podd – Människor och Migration.

Vi vill också passa på att tipsa om vår podd där vi lyfter aktuella och relevanta migrationsfrågor med kunniga personer.

För att prenumerera på nyhetsbrevet från Asylrättscentrum, kontakta maja.dahl@sweref.org.


Vi önskar dej Guds rika välsignelse

Hälsningar från Samordnarna för Asyl och Migration
genom
Sofia Rosén, Samordnare, Migration och Mångfald, Equmeniakyrkan