Agenda 2030 - ikoner

Agenda 2030

Agenda2030 är FN:s globala utvecklingsmål som ger en önskvärd inriktning för världens utveckling de nästkommande åren för att vi ska bli en hållbarare och bättre värld.

Det finns fyra övergripande målsättningar med Agenda2030. Det är att avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Detta ska vi som värld ha uppnått till 2030.

De här målsättningarna har sedan brutits ned i 17 mindre mål som var och ett handlar om ett särskilt område. Varje utvecklingsmål har sedan flera delmål i sig. Tillsammans handlar de här 17 målen om att skapa och främja en hållbar utveckling i världen.

Hållbar utveckling har enligt FN tre dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig. Utvecklingen sker alltså på många plan samtidigt och det är många aktörer över hela världen som arbetar tillsammans för att skapa en bättre värld.

En av de aktörerna är Equmeniakyrkan. Vi arbetar med Agenda2030 på flera sätt. Vissa saker har vi alltid gjort och andra saker är nysatsningar för att möta nya utmaningar. Vi tror att kyrkan har ett särskilt mervärde i vårt arbete med Agenda2030. Få andra aktörer har nämligen mandatet att prata om mänskliga rättigheter och människovärde med samma självklarhet som kyrkan. Vi lutar oss inte bara emot konventioner och deklarationer utan mot tron på att alla människor är skapade till Guds avbild och därför har ett okränkbart värde. Det gör exempelvis att vi kan stå kvar när konventioner och deklarationers trovärdighet attackeras. Det gör också att vi kan ge trovärdighet och djup till andra aktörer. Vi finns också över hela Sverige och på många platser i världen. Vi finns på platser dit andra organisationer inte når men som måste nås för att vi ska kunna bygga en hållbarare värld.

Equmeniakyrkan behövs helt enkelt i arbetet för att uppnå de globala målen.

Läs mer om Agenda2030 på globalamalen.se.

Kontaktperson

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se