From Aktuellt förstasidan

Publicerat 

CEBU firar 100 års jubileum i Kongo Kinshasa

I år är det 100 år sedan de första svenska missionärerna ankom till Basakata-området i DR Kongo (Kongo Kinshasa) där nuvarande baptistkyrkan CEBU (Communauté des Eglises Baptistes Unies) har sitt säte. En delegation från Sverige deltar i jubileet, som pågår just nu i Bandundu. Vår kyrkoledare Lasse Svensson predikade under jubileumsgudstjänsten och överlämnade också en …

Read more

Publicerat 

Ett förtydligande kring samkönade vigslar

I en artikel i SVT i veckan så framgår det att Equmeniakyrkan inte har tagit ställning när det gäller samkönade vigslar.

Vi vill här förtydliga att i Equmeniakyrkan bestämmer församlingar detta själva. Vi har i år också antagit en ny kyrkohandbok med en vigselordning som fungerar för alla.

Read more

Publicerat 

Bara ett år kvar till Almedalsveckan 2020!

Almedalsveckan. Ibland kallad "Politikerveckan" trots att det är allas vår vecka. Inte minst Equmeniakyrkans, genom våra lokala församlingar på Gotland, och våra olika samarbetspartners; Equmenia, Studieförbundet Bilda, Diakonia, Sändaren, Svenska Kyrkan, Erikshjälpen, Kristna Fredsrörelsen, Enskilda Högskolan Stockholm, Swedwatch m fl.

Read more

Publicerat 

Världens största demokratiska mötesplats

Världens största demokratiska mötesplats. Så beskrivs Almedalsveckan av många. Mingelparty med ryggdunk för välbeställd elit. Så säger kritikerna. Equmeniakyrkan är en av många aktörer som finns på plats. Vi finns genom våra Visbyförsamlingar: Tjelvarkyrkan som öppnar upp sina dörrar för boende och Vårdklockans kyrka för seminarier och program. De är lokala församlingar som öppnar sina …

Read more

Publicerat 

Equmeniakyrkan och HBTQ – korta fakta

Equmeniakyrkan på Pride
Varje år under Stockholms Pridefestival samverkar Equmeniakyrkan med Svenska kyrkan under namnet Kyrkorna på Pride. Vi finns på plats för samtal, gudstjänst och möten.

Read more

Publicerat 

Aktuell jour sommaren 2019

Här finner du aktuella kontaktuppgifter för akuta frågor under sommaren 2019. Kyrkoledare nås på telefon via kommunikationsjour.

För frågor som inte är akuta hittar du kontaktuppgifter här:

Read more

Publicerat 
Vägskylt i solnedgången

Nominering inför val av kyrkoledare

Härmed inbjuds alla Equmeniakyrkans församlingar att nominera inför valet av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 2020. Vid kyrkokonferensen 2020 avslutar vår kyrkoledare och våra två biträdande kyrkoledare sina andra mandatperioder. Equmeniakyrkans stadgar § 13 och 14 anger att kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs för en period om fyra år, och kan omväljas för ytterligare två perioder om fyra år. Vi vill därför informera om det kommande valet och bjuda in alla församlingar att nominera kandidater.

Read more

Publicerat 
Almedalen 2019

Från Almedalen till jordens yttersta gräns

Equmeniakyrkans program under Almedalsveckan sträcker sig mellan söndagen den 30 juni till söndagen den 7 juli. Programmet innehåller närmare 30 olika programpunkter i Vårdklockans kyrka mitt i Visby samt på andra platser i närheten. I år lyfts barn och ungas frågor och religionsfrihet i praktiken. Samtalen fördjupas särskilt kring klimatet, hållbara liv och trons plats …

Read more

Publicerat 

Insamling mot torka i stället för hämnd

Den 24 april överfölls Pastor Nando och misshandlades så svårt av en grupp hinduiska extremister att han avled några dagar senare. Pastor Nando var sedan många år pastor inom Hindustan Covenant Church (HCCC) bland den folkgrupp som han själv tillhörde. Han hade varit med och sett hundratals från sin folkgrupp hitta en tro på Jesus. …

Read more

Publicerat 

Beslutssammanfattning kyrkokonferensen 2019

Med reservation för ändringar så kommer här en beslutssammanfattning från årets kyrkokonferens. Bra underlag för dig som kanske redan imorgon vill kunna berätta om konferensen i din församling eller som ett stöd framöver. Ett justerat protokoll kommer senare. Beslutssammanfattning 2019 – OJUSTERAT

Read more