From Aktuellt förstasidan

Publicerat 

Juluttalande – för ett värdigt flyktingmottagande

Signerat av europeiska kyrkoledare, kristna samfund och allianser i samarbete med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CME). I julens anda uppmanar vi dig att arbeta och be för ett välkomnande och inkluderande europeiskt samhälle. När kristna nu förbereder sig för att fira Kristi födelse väntar de med hopp och förväntan, …

Read more

Publicerat 

Kartläggning av konvertitärenden i asylprocessen

Pingst har initierat ett arbete med att kartlägga konvertitärenden i asylprocessen och erbjuder nu flera samfund att vara med. Equmeniakyrkan har tackat ja till att delta och vädjar nu till församlingar runt om i Sverige att hjälpa till. Därför har vi, på Pingst initiativ, startat en kartläggning där kyrkorna söker en helhetsbild av antal negativa …

Read more

Publicerat 

Tack för ditt engagemang!

Sveriges Kristna råd och de som jobbat med Globala veckan har skickat ett tack till alla engagerade eldsjälar runt om i Sverige för allt arbete och engagemang ni har lagt ned på att göra veckan möjlig och för att sprida kunskap. Ni gör skillnad! Tack!

Read more

Publicerat 
Kvinna med jordglob

Nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor

Solidaritet och medmänsklighet först! Framtidens migrationspolitik – kyrkornas och civilsamhällets roll. Välkommen till Immanuelskyrkan i Stockholm och intressanta nätverksdagar 3-4 apr 2019. Hur kan vi arbeta för inkludering och ett öppet samhälle? Kom och dela dina erfarenheter och få med dig kunskap och verktyg för framtiden. Dagarna vänder sig till dig som ideell eller anställd medarbetare i …

Read more

Publicerat 

Hosian…nja

Änligen advent! Man kan väl inte annat än se fram emot adventstiden; stämningen, ljusen, sångerna, lussebullarna..? Jo. Det kan man. En traditionstyngd tid kan göra det extra uppenbart att verkligheten och drömbilden av tillvaron inte stämmer överens. "Ropa ut din glädje" uppmanas vi av Sakarjatexten på söndag. Nja, jag vet inte jag, kan jag det?

Read more

Publicerat 

Haka på en kurs om bibelarkeologi

Arkeologi och Bibelns historia Fortbildning på deltid. Fyra undervisningspass under våren + studieresa till Israel/Palestina i juni. Ta chansen och haka på en spännande kurs om bibelarkeologi med besök i Jerusalem, Jeriko, Qumran, Masada, Shilo, Samaria, Gerizim, Caesarea, Galileen och många fler utgrävningsplatser. Vissa förkunskaper behövs. Max 5 platser kvar. Kontakta thomas.kazen@ehs.se snarast. Läs mer …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: EHAIA (KVs HIV/Aidsprojekt i Afrika)

Många unga i olika delar av Afrika upplever en stor press, inte minst genom sociala medier, att involvera sig i sexuella relationer, droger och alkohol, trots att man kanske inte alltid vill. Det finns låg kunskap om den enskildes rätt att säga nej, inte minst för flickor och unga kvinnor. I många delar är det …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Mellanöstern

I den syriska staden Homs har Equmeniakyrkan kontakt med en kyrka som jobbar med ett projekt som kallas ”Hope for Space”. Tanken är att sammanföra barn och unga från kristna och muslimska bakgrunder för att lära känna varandra och kunna ha roligt tillsammans. Man arbetar bl a med olika sportaktiviteter som engagerar. I en så …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Centralasien

I Centralasien och på några håll i Kaukasus vill de auktoritära regimerna ha kontroll på sina medborgare och alla typer av samlingar som sker. Religiösa grupper måste både registrera sig som organisation och de lokaler som de möts i. Det är dock vanligt att kristna och andra minoritetsgrupper får avslag på sina registreringsansökningar. Ledare anklagas …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Nicaragua

Tasba Raya är ett område på den karibiska kusten i Nicaragua som har drabbats hårt när nybyggare har tagit över mark som har brukats av bybor. Klagomål har framförts till olika instanser i samhället, men inte mycket händer. Inget. Pastorn är en naturlig ledare i byarna och ett tag fanns det enbart en pastor på …

Read more

Publicerat 

Globala veckan: Indien

I ”världens största demokrati” Indien har Equmeniakyrkan sedan många år tillbaka haft samarbeten. Den hindunationalistiska regeringen har proklamerat att Indien 2022 ska vara en hinduistisk stat. Kristna, muslimer och andra religiösa grupper har därför känt av ett hårdnande klimat de senaste åren och pressen ökar alltmer. Det blir också allt svårare för journalister som tar …

Read more