From Aktuellt förstasidan

Publicerat 

Världens största demokratiska mötesplats

Världens största demokratiska mötesplats. Så beskrivs Almedalsveckan av många. Mingelparty med ryggdunk för välbeställd elit. Så säger kritikerna. Equmeniakyrkan är en av många aktörer som finns på plats. Vi finns genom våra Visbyförsamlingar: Tjelvarkyrkan som öppnar upp sina dörrar för boende och Vårdklockans kyrka för seminarier och program. De är lokala församlingar som öppnar sina …

Read more

Publicerat 

Equmeniakyrkan och HBTQ – korta fakta

Equmeniakyrkan på Pride
Varje år under Stockholms Pridefestival samverkar Equmeniakyrkan med Svenska kyrkan under namnet Kyrkorna på Pride. Vi finns på plats för samtal, gudstjänst och möten.

Read more

Publicerat 

Aktuell jour sommaren 2019

Här finner du aktuella kontaktuppgifter för akuta frågor under sommaren 2019. Kyrkoledare nås på telefon via kommunikationsjour.

För frågor som inte är akuta hittar du kontaktuppgifter här:

Read more

Publicerat 
Vägskylt i solnedgången

Nominering inför val av kyrkoledare

Härmed inbjuds alla Equmeniakyrkans församlingar att nominera inför valet av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 2020. Vid kyrkokonferensen 2020 avslutar vår kyrkoledare och våra två biträdande kyrkoledare sina andra mandatperioder. Equmeniakyrkans stadgar § 13 och 14 anger att kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs för en period om fyra år, och kan omväljas för ytterligare två perioder om fyra år. Vi vill därför informera om det kommande valet och bjuda in alla församlingar att nominera kandidater.

Read more

Publicerat 
Almedalen 2019

Från Almedalen till jordens yttersta gräns

Equmeniakyrkans program under Almedalsveckan sträcker sig mellan söndagen den 30 juni till söndagen den 7 juli. Programmet innehåller närmare 30 olika programpunkter i Vårdklockans kyrka mitt i Visby samt på andra platser i närheten. I år lyfts barn och ungas frågor och religionsfrihet i praktiken. Samtalen fördjupas särskilt kring klimatet, hållbara liv och trons plats …

Read more

Publicerat 

Insamling mot torka i stället för hämnd

Den 24 april överfölls Pastor Nando och misshandlades så svårt av en grupp hinduiska extremister att han avled några dagar senare. Pastor Nando var sedan många år pastor inom Hindustan Covenant Church (HCCC) bland den folkgrupp som han själv tillhörde. Han hade varit med och sett hundratals från sin folkgrupp hitta en tro på Jesus. …

Read more

Publicerat 

Beslutssammanfattning kyrkokonferensen 2019

Med reservation för ändringar så kommer här en beslutssammanfattning från årets kyrkokonferens. Bra underlag för dig som kanske redan imorgon vill kunna berätta om konferensen i din församling eller som ett stöd framöver. Ett justerat protokoll kommer senare. Beslutssammanfattning 2019 – OJUSTERAT

Read more

Publicerat 

Två nya regionala kyrkoledare i Nord och Väst

Under dagens förhandling beslutade kyrkokonferensen välja två nya regionala kyrkoledare i Region Nord och i Region Väst. Som ny regional kyrkoledare i Region Nord valdes André Jakobsson från Sävar och i Region Väst Elin Alm från Göteborg. De nya regionala kyrkoledarna kommer att avskiljas under Ordinationsgudstjänsten på söndag den 2 juni i Jönköping. Läs mer …

Read more

Publicerat 

Kyrkokonferensen har antagit en ny Kyrkohandbok

Kyrkohistoria har idag skrivits under Kyrkokonferensen i Jönköping. I enighet antog kyrkokonferensen under dagens förhandlingar Equmeniakyrkans första Kyrkohandbok. Handboken ska vara till hjälp och glädje i gudstjänstfirandet och som också bekräftar och välsignar mångfald. Med sitt beslut bekräftar kyrkokonferensen att det är kyrkohandboken som ges till alla diakoner och pastorer vid ordination, att det är …

Read more

Publicerat 

Europa – det är vår framtid

Europa går till val, ett val som av många beskrivs som ödesval. Vi ska välja de politiker vi vill ge förtroendet att besluta om våra gemensamma frågor. Många har redan lagt sin röst, andra har möjligheten kvar. Många europeiska kyrkor och kristna organisationer har engagerat sig inför detta val och uppmuntrat sina medlemmar att rösta …

Read more