From Aktuellt förstasidan

Publicerat 
Extinction Rebellion

Klimatrörelse mottagare av Martin Luther King-priset 2020

För 14:e året i rad delas Martin Luther King-priset ut. 2020 års prismottagare är den globala klimatrörelsen Extinction Rebellion Sverige som med ickevåldsmetoder visar på den brådskande nöden att lyssna på forskningen och ställa om vårt samhälle. Martin Luther King-priset har delats ut sedan 2005. Priset går till någon som verkat i Martin Luther Kings …

Read more

Publicerat 

Poddpremiär om internationell mission

EN PODD OM INTERNATIONELL MISSION Internationell mission är en del av vårt temaår ”Till jordens yttersta gräns” och just nu pågår även insamlingsperioden för församlingarnas gemensamma internationella missionsarbete. Idag släpper vi fyra poddavsnitt där vi samtalar om vårt missionsarbete utifrån olika perspektiv. Fler avsnitt kommer att släppas allt eftersom. Vad är mission? Vem jobbar med …

Read more

Publicerat 

Kyrka och polis i samverkan

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift präst/pastor/diakon som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet. Sista anmälningsdag är nu förlängd till 29 november!

Read more

Publicerat 
Sång och gemenskap

Härlig sång och varm gemenskap

...på konferensen Leva Mångfald och Svenska med Sång. Ett 80 tal personer från olika platser runt om i landet möttes förra helgen till konferens i Högdalskyrkan.

Read more

Publicerat 
Kyrkohandboken

Kyrkohandboken på väg ut

Nu packas den nya Kyrkohandboken för att skickas ut. Arbetet med en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar har pågått sedan 2013. Vid kyrkokonferensen i maj 2019 antog vi den i enighet.

Read more

Publicerat 
Vitalized - träff för församlingsutvecklare

Många deltagare på Vitalize 2019

Inspiration, kraft, gemenskap och själavård var nyckelorden för Vitalize 2019. Den 8-9 november träffades ett 50 tal av Equmeniakyrkans församlingsplanterare på Hjortsbergagården utanför Alvesta. Tillsammans representerade de 11 av Equmeniakyrkans församlingsplanteringar.

Read more

Publicerat 

Anmäl dig till Bibelskolan Dela i Sundsvall

Jesus uppmanar oss att ”göra alla folk till lärjungar” i Matteus 28:19. Just nu växer våra församlingar tack vare människor som kommit från andra länder. Många har en längtan att dela tron med nya människor och att vara med och bygga upp sin egen församling utifrån sina nådegåvor. Därför finns Bibelskolan Dela för att träna …

Read more

Publicerat 
Man som skriver

Information från kyrkostyrelsens beredningsgrupp inför kyrkoledarvalet

För en månad sedan avslutades nomineringsperioden, sedan dess har beredningsgruppen arbetat intensivt med kontakter och de första intervjuerna. Av de 59 nominerade är det 29 som vill ställa sig till förfogande vilka samtliga redan är intervjuade. Beredningsarbetet fortsätter nu med bland annat urval inför fortsatta samtal och intervjuer. Öppenhet och demokrati Kyrkostyrelsen och beredningsgruppen tar …

Read more

Publicerat 

Svenska med sång

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda har ett nytt projekt tillsammans som heter Svenska med sång. Projektet pågår från hösten 2019- december 2020 och är finansierat av Länsstyrelsen.

Read more

Publicerat 
Leva Mångfald - händer som formar ett hjärta

Leva Mångfald – Nationell konferens 15-16 nov

Nationell Konferens Öppenhet, tydlighet och generositet 15 Nov 13:00 – 16 Nov 16:30 En mötesplats för att få dela erfarenheter, få redskap och fördjupas i kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Få samtala med varandra om hur vi välkomnar och inkluderar den som är ny och hur vi lever tillsammans i mångfald. Konferensen riktar sig …

Read more

Publicerat 
Rio de Janeiro juli 2020

Inbjudan till gruppresa till baptisternas Världsallians (BWA) kongress i Rio de Janeiro Juli 2020

  Equmeniakyrkan är medlemmar i Baptisternas Världsallians (BWA) som vart femte år arrangerar en världskongress. Nästa år – 2020 – kommer kongressen hållas i Rio de Janeiro 22-26 juli. Detta är ett bra tillfälle att lära känna BWA med sina cirka 160 medlemssamfund och drygt 100 miljoner medlemmar och betjänade utöver världen. Programmet innehåller information …

Read more