Estland

Vi ber för Estland och tackar för vänskapen mellan våra kyrkor här i Sverige och i Estland. Hjälp oss att lära av varandra, och ge oss visdom att följa dina steg så att människor både här och där får betjänas och uppleva din nåd!