From Region Väst

Publicerat 

Församlingsutveckling

GRUNDUTBILDNING 14 maj 2019 för församlingshandledare i                                                                          Naturlig Församlingsutveckling NFU NFU (Naturlig församlingsutveckling) är ett av de mest använda verktyg vi har för församlingsutveckling. Det har hjälpt många lokala församlingar att utvecklas till förnyelse, lärjungaskap och växt. Nu har ni/du möjlighet  att titta närmare på vad NFU är. Bara i Sverige har det gjorts över …

Read more

Publicerat 

Migrationsarbete

Sedan 1 januari finns Sofia Rosén anställd på 50% som asyl och flyktingsamordnare i vår region. Hennes uppgift är att samordna, inspirera, informera, utveckla och besöka församlingar i regionen som har verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Jämna veckor finns hon i tjänst inom regionen. Ta vara på det stöd Sofia kan ge …

Read more

Publicerat 

Förnya & Fördjupa 2019

Under 2019 återkommer Förnya & Fördjupa i region väst med gudstjänster, föredrag, seminarier och samtal kring aktuella och viktiga ämne för både vårt samhälle och våra församlingar. Det blir två konferensdagar med intressanta tema och talare.

Read more

Publicerat 

Klimatfasta nu

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Read more

Publicerat 

Elin Alm – Region Väst

Kyrkostyrelsen har nominerat ny regional kyrkoledare i Region Väst, Elin Alm . Det är kyrkokonferensen som väljer och avskiljer regional kyrkoledare i maj. Elin Alm – Region Väst Elin Alm är uppvuxen i Skåre utanför Karlstad. Hon tillhörde Skårekyrkan där hon var med i de flesta SMU-aktiviteter, både som deltagare och ledare. I äldre tonåren började …

Read more

Publicerat 

Diakonidag i Herrljunga

Diakonidag    Fredag 22 mars 2019 i Equmeniakyrkan Herrljunga Nätverksdag med Lillian Edman, diakon Vårdklockans kyrka i Visby. Hon berättar om församlingens spännande resa och situation. Sara Löfstedt, diakon och regional församlingsutvecklare Region Mitt, talar om församlingsutveckling ut ett diakonalt perspektiv. Övriga medverkande Maria Lundin, diakon Equmeniakyrkan Toarp. Sofia Rosén, migrationssamordnare Region Väst. Hans Dahlgren församlingsutvecklare Region Väst. Vi …

Read more

Publicerat 

Välkommen Sofia!

I januari börjar Sofia Rosén arbeta i region väst som samordnare för migrations- och asylfrågor på 50%. Vi har beviljats bidrag från Länsstyrelsen för 2019  för detta och Sofia finns till för att stödja er församling som står mitt uppe i arbete för att på olika sätt hjälpa människor som kommit till er ort. Sofia …

Read more

Publicerat 

Region väst önskar God Jul och Gott nytt År!

Tack kära medarbetare och församlingar för året som gått. Vi önskar er alla en välsignelserik Jul och ett gott nytt år!

Tomas Hammar, Hans Dahlgren, Maria Lorenzon, Rickard Lundgren, Skander Kurtin, Mikael Nilsson och Linda Ulmå (personalen i region väst)

Read more