Fokusområde 5: Förvaltarskap

Equmeniakyrkan är hållbar och relevant för sitt uppdrag och utrustar för tjänst.

Equmeniakyrkan vill vara förberedd och rustad för framtida behov och utmaningar i församlingar och samhälle. För det krävs ett hållbart förvaltarskap samt strategisk utbildning och kompetensutveckling.

Delmål för perioden 2019-20

  1. Equmeniakyrkans utbildningar samt program för kompetensutveckling (KUP) har utvärderats och vidareutvecklats. I KUP deltar årligen 200 medarbetare.
  2. Equmeniakyrkans grunddokument är genomlysta och uppdaterade utifrån aktuell omvärldsanalys och arbete med kyrkosyn.
  3. Equmeniakyrkan har vidareutvecklat former för att driva en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet.
  4. Equmeniakyrkan har efter ömsesidig överenskommelse bidragit till att stärka samarbetskyrkors pastors- och ledarutbildningar.