Nyhetsbrev juni – Migration och mångfald

Stig i skogen

Sommaren står för dörren och vi hoppas att din sommar blir fin. Vill vi ge dej och församlingen ett nyhetsbrev, innan du kliver ut i sommaren, med aktuella samlingar och framtida samlingar. Vi hoppas att hösten ska ge möjlighet att träffas i olika samlingar igen, så vi planerar och drömmer om att få ses snart!

Svenska med Sång – Webbinarium, 15 juni!

Sjung språket med Jan Mattson och Andreas Andersson erbjöds som ett webbinarium i maj månad. Till allas stora glädje var det uppskattat, fungerade bra, var lätt tillgängligt och roligt. Men det var inte alla som fick möjlighet att delta den dagen, så vi erbjuder nu ett nytt webbinarium!

Möjlighet att söka bidrag

till insatser för utsatta personer

Regeringen har utlyst 50 miljoner som stöd till civilsamhället för extra åtgärder till socialt utsatta personer, bl.a. Eu-migranter, hemlösa, personer i isolering och utsatthet. Läs mer här

Samlingar i höst!

Leva Mångfald – 13-14 nov, Göteborg

Välkomna till Leva mångfald , som är en nationell mötesplats där vi får dela erfarenheter och öka vår kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Tillsammans få fundera över frågor som församlingsidentitet, vem är kyrkan till för och hur vi bygger en inkluderande och öppen kyrka för alla. Boka redan nu in detta i kalendern

Plats: Redbergskyrkan, Göteborg. www.redbergskyrkan
Fredag 13/11 18.00 – ca 21 .00 – Lördag 14/11 9.00-16.30

Program och anmälan!

Svenska med sång

Sjung språket – utbildningsdag med Jan Mattsson och Andreas Andersson kommer ske;

12 september kl 9.30- 15.00 i Umeå

13 september kl 14.00-17.00 i Sundsvall

Påverkansarbete

Parlamentarisk kommitté för Framtida Migrationspolitik

SKRs arbetsgrupp för migration och integration har haft möte med alla partipolitiska företrädare i kommittén och följer noga kommitténs utredning. Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti 2020. Därefter följer en Remissrunda innan beslut tas av regeringen. SKR förbereder en debattartikel inför publicerandet av kommitténs förslag. Läs mer…

Bli medlem i Arbetskraftsförmedlingen!

Equmeniakyrkan har nyligen gått med i den nystartade Arbetskraftsförmedlingen. Denna förening arbetar rikstäckande för att försöka matcha unga ut i arbetslivet. Många av de unga som fått uppehållstillstånd via Nya gymnasielagen tar snart studenten och behöver då komma hitta jobb. Vi rekommenderar att församlingar och enskilda också går med. Läs mer…

Vi är redo! Just nu drar Arbetskraftsförmedlingen igång en kampanj som heter ”Vi är redo!”. Var med och sprid denna kampanj och låt oss hjälpa unga och företag att hitta varandra! Läs mer…

Stöd i rådgivning till asylsökande

Equmeniakyrkan är medlem i Asylrättsbyrån. Vänd er gärna dit för råd och när ni kontaktar dem uppge gärna att ni kommer från Equmeniakyrkan. https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/migration-och-mangfald/rad-och-stod/radgivning-till-asylsokande/

Här kan ni läsa senaste nyhetsbrevet från Asylrättscentrum: http://gantrack5.com/t/v/1_MjQ2MDM0NzQyMTM=/

Prenumerera gärna på nyhetsbrev från Asylrättscentrum. Meddela Maja Dahl. https://sweref.org/nyhetsbrev/

Vi vill tillönska dej en fin sommar och avluta med det bästa vi kan ge dej Guds välsignelse!

Välsignelse från Gud, som skapar och bär,
som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv
må omsluta oss till vila och trygghet,
må utmana oss till äventyr och kamp.
Amen

Hör gärna av dej med frågor och funderingar!

Varma hälsningar från samordnarna för Asyl och migration
genom
Sofia Rosén, Sofia.rosen@equmeniakyrkan.se
Inga Johansson, inga.johansson@equmeniakyrkan.se