33 | I Indien tog jag beslutet att följa Jesus

Den 11 juni 2015, dagen efter skolavslutningen i tvåan på gymnasiet, befann jag mig tillsammans med ett tiotal andra svenskar i norra Indien.

I över ett års tid hade jag varit med i en lärjungagrupp som hade erbjudits i min församling. Syftet med gruppen var att tonåringar skulle få möjlighet att utvecklas och fördjupa sin kristna tro. Som avslutning  åkte vi till Indien i två veckor för att ha ett läger tillsammans med kristna ungdomar i Indien.

Upplägget på lägret var inspirerat av bibelskolan Apg29, en lärjunga-, missions- och ledarskola som arrangeras av Equmenia, Equmeniakyrkan och Karlskoga Folkhögskola tillsammans med en eller flera systerkyrkor.

Tillsammans hade vi bibelundervisning, andakter och tid för att lära oss om varandras kulturer. I Indien kände jag Guds kärleksfulla närvaro så starkt att jag tog ett beslut att följa Jesus. Samtidigt väcktes en ny stark längtan i mig efter mission, lärjungaskap och att möta kristna människor från andra länder och kulturer.

Det var häftigt att få se hur den kristna tron knyter samman människor över språkliga och kulturella gränser. Vägen framåt kändes tydlig, efter att jag tog studenten var det en självklarhet för mig att söka till Apg29. Och så blev det, hösten 2016 var jag i Thailand i tre månader. Under tiden på skolan fick jag fördjupa min relation och utforska mer av den kärlek Gud har för mig. Apg29 är helt klart bland det bästa jag har gjort!

Men ni ska få kraft när den den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 1:8

Ida Levin, Apg29 styrgrupp


Innehållsförteckning

34 | Hans kärlek till mission och bistånd kom att prägla mig